logo
logo
logo
logo

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków 21.08.2020
Opublikowano: 13 sierpnia 2020

Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zgodnie z § 13 Statutu Stowarzyszenia zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w  dniu 21.08.2020 r. o godzinie 10:00 (I termin 10:00, II termin 10:15) w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej:

Posiedzenia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej odbywają z zapewnieniem transmisji obrad w czasie rzeczywistym, dwustronnej komunikacji oraz możliwości wykonywania prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika przed lub w toku posiedzenia.

Posiedzenie odbędzie się w formie transmisji on line z wykorzystaniem programu/aplikacji Google Meet, po rejestracji uczestników pod adresem spotkania:

meet.google.com/obu-iegu-rmi

Sposób potwierdzenia obecności na Zebraniu:

Członek Stowarzyszenia potwierdza swoją obecność na Walnym Zebraniu Członków poprzez wysłanie na początku obrad wiadomości e-mail na adres Stowarzyszenia: info@podhalanska.pl lub lgdpodhalanska@gmail.com,  z informacją, że uczestniczą w obradach Walnego Zebrania Członków. Wiadomość ta powinna pozwalać na identyfikację uczestnika i wskazywać datę posiedzenia, w którym członek uczestniczy. Pełnomocnik wysyła wiadomość z zaznaczeniem, że działa z upoważnienia danego członka Stowarzyszenia.

Sposób wykonywania prawa głosu:

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają prawo brać udział w Walnym Zebraniu Członków, każdy z członków posiada prawo do jednego głosu.

Członek Stowarzyszenia ma prawo do ustanowienia pełnomocnika uprawnionego do uczestniczenia w jego imieniu w obradach i/lub wykonywania prawa głosu.

W tym samym mailu, w którym uczestnik zebrania potwierdza obecność na poczatku obrad należy oddać głos w ramach punktów posiedzenia podlegających zatwierdzeniu przez WZC:

Ad.  3. Przyjęcie porządku obrad – „za” lub „przeciw” lub „wstrzymuję się”

Ad. 4. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady – „za” lub „przeciw” lub „Wstrzymuję się”.

W Szaflarach, Ul. Orkana 37 c – Biuro LGD, będą obecni Prezes Stowarzyszenia – proponowany przewodniczący zebrania, Joanna Filas – dyrektor biura i proponowany protokolant posiedzenia, Zofia Mikicka – specjalista ds. projektów i proponowany przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków, oraz dodatkowy proponowany członek komisji uchwał i wniosków.

Proponowany program Walnego Zebrania Członków:

  1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Lokalnej Grupy Działania, stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania oraz Komisji uchwał i wniosków;
  3. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad;
  4. Omówienie zmian w Regulaminie Rady  i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady;
  5. Wolne wnioski i zapytania;
  6. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków;
  7. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

W razie uwag do projektu zmian w Regulaminie Rady prosimy i ich zgłaszanie do dnia 20.08.2020 mailowo na info@podhalanska.pl poprzez formularz proponowanych zmian w dokumentach.

wzór-formularz proponowanych zmian

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 144

Podpisanie umowy – wspar...
Opublikowano: 22 czerwca 2022

W dniu 21.06.2022 r. przedstawiciele naszej LGD Prezes Wojciech Styrczula oraz Wiceprezes Józefa Kolbrecka podpisali umowę na Wspa...

KONSULTACJE ZMIAN W LSR –...
Opublikowano: 9 czerwca 2022

Szanowni Państwo, w związku z zaistnieniem konieczności aktualizacji LSR w zakresie poddziałania 1.1.1. , Zarząd PLGD przygotow...

Zaproszenie na Walne Zebranie...
Opublikowano: 17 maja 2022

Z A P R O S Z E N I E na Walne Zebranie Członków...

BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NAUTRY!!...
Opublikowano: 16 maja 2022

Serdecznie zapraszamy na cykl warsztatów dla rodziców i dzieci "BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NATURY" organizowanych przez Stowarzyszenie...