logo
logo
logo
logo

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków 07-06-2016 godzina 17:00
Opublikowano: 1 czerwca 2016

2c

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków
Podhalańskiej Lokalne Grupy Działania

Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zgodnie z § 13 Statutu Stowarzyszenia zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 07-06-2016 r. o godzinie 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Poroninie ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34 – 520 Poronin.

 

Proponowany program Walnego Zebrania Członków
1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Lokalnej Grupy Działania, stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania;
3. Wybór Sekretarza Zebrania;
4. Przedstawienie porządku i przyjcie porządku obrad;
5. Wybór Komisji Uchwał i wniosków;
6. Przyjęcie protokołu nr 1/2016 z walnego zebrania Walnego Zebrania Członków z dnia 22-03-2016 rok;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie: przyjęcia Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w sprawie przyjęcia Procedury oceny i wyboru operacji własnych LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia lokalnych kryteriów wyboru projektów;
12. Wybory uzupełniające do Rady, podjęcie uchwały.
13. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków;
14. Wolne wnioski;
15. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

 

Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zaprasza do Biura LGD w celu zapoznania się z protokołem z Walnego Zebrania Członków nr 1/2016 z dnia 22 marca 2016r. oraz projektami uchwał na Walne Zabranie Członków planowane na dzień 7 czerwca 2016r. Projekty uchwał dostępne są również na stronie www.podhalanska.pl.

 

Na Walnym Zebraniu Członków będzie można dokonać wpłaty składki członkowskiej.

PROJEKTY UCHWAŁ 7-06-2016

Procedura grantowa NOWA (2) Załącznik nr 1 GRANTY ZMIANY Załącznik nr 2 GRANTY ZMIANY (1) Załącznik nr 3 GRANTY (1) Załącznik nr 4 GRANTY (1) Załącznik nr 5 GRANTY

Procedura oceny i wyboru operacji inne LGD KONKURS- nowa (1) Załącznik nr 1 inne niż LGD nowy (1) Załącznik nr 2 inne zgodność z LSR Załącznik nr 3 karta oceny operacje inne nowy

Procedura dotycząca operacji własnych LGD NOWE (1) Załącznik 3,4 do projektów własnych Załącznik nr 1 własne zgodność z LSR Załącznik nr 2 karta oceny operacje własne

Prezes Zarządu
Podhalańska Lokalna Grupa Działania
Maciej Szostak

Tagi: ,

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 70

Podpisanie umowy – wspar...
Opublikowano: 22 czerwca 2022

W dniu 21.06.2022 r. przedstawiciele naszej LGD Prezes Wojciech Styrczula oraz Wiceprezes Józefa Kolbrecka podpisali umowę na Wspa...

KONSULTACJE ZMIAN W LSR –...
Opublikowano: 9 czerwca 2022

Szanowni Państwo, w związku z zaistnieniem konieczności aktualizacji LSR w zakresie poddziałania 1.1.1. , Zarząd PLGD przygotow...

Zaproszenie na Walne Zebranie...
Opublikowano: 17 maja 2022

Z A P R O S Z E N I E na Walne Zebranie Członków...

BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NAUTRY!!...
Opublikowano: 16 maja 2022

Serdecznie zapraszamy na cykl warsztatów dla rodziców i dzieci "BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NATURY" organizowanych przez Stowarzyszenie...