logo
logo
logo
logo

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW
Opublikowano: 13 grudnia 2022

w związku z planowanymi naborami w styczniu 2023 roku, zapraszamy na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów działań. Nabory i szkolenie będą dotyczyły dokumentacji aplikacyjnej na operacje wpisujące się tematycznie w przedsięwzięcia LSR:

Przedsięwzięcie 2.3.1 – Wydarzenia oraz działania informacyjno-promocyjne na rzecz rozwijania oferty turystycznej obszaru PLGD
Przedsięwzięcie 2.1.2 – Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy w tym również opartych na innowacjach i zatrudniających osoby z grup defaworyzowanych

Informacje o szkoleniu: Szaflary, ul. Orkana 37 c, 21.12.2022 r.

godz. 14:00 – DZIAŁANIA NIEKOMERCYJNE – PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.3.1.

godz. 16:15 – ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.2.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy mailowo lub telefonicznie do dnia 19.12.2022 r.
W zgłoszeniu prosimy o podanie danych:
1) Imię i nazwisko oraz nazwa organizacji/firmy (jeżeli dotyczy)
2) Miejscowość w której mieści się siedziba/oddział organizacji/firmy
3) Godzinę szkolenia zgodnie z obszarem zainteresowania
4) Telefon do kontaktu

Program szkolenia do pobrania

14:00-16:00

Informacje ogólne o naborach w ramach przedsięwzięcia 2.3.1 – działania niekomercyjne
Zasady aplikowania o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2.Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie projektów niekomercyjnych realizowanych przez podmioty inne niż LGD.
Obowiązujące kryteria oceny zgodności z LSR i PROW oraz lokalne kryteria wyboru operacji (kryteria merytoryczne – punktowe).

Omówienie zasad wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2.Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – wersja 5z oraz omówienie wykazu niezbędnych załączników do wniosku.
Pytania i odpowiedzi

16:00-16:15

Przerwa

16:15-18:00

Zasady formalne aplikowania o dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej, niezbędne dokumenty do złożenia i załączniki.
Wniosek o przyznanie pomocy w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, w kontekście zgodności z LSR, zgodności z kryteriami wyboru i spójności dokumentacji.

Omówienie biznesplanu jako załącznika obowiązkowego do wniosku na rozwijanie działalności gospodarczej w kontekście zgodności z kryteriami wyboru i zapisami we wniosku i załącznikach oraz zobowiązań umowy.
Pytania i odpowiedzi

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 143

Warsztat refleksyjny 2023...
Opublikowano: 20 stycznia 2023

W ramach corocznej ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020, Podhalańska LGD za...

Biuro nieczynne...
Opublikowano: 29 grudnia 2022

Szanowni Państwo, w dniach 30.12.2022 biuro będzie nieczynne. Do zobaczenia w Nowym Roku!  ...

Biuro nieczynne...
Opublikowano: 21 grudnia 2022

Szanowni Państwo, w dniach 22-23.12.2022 biuro będzie nieczynne.  ...

Nabór 2.2023 – Promowani...
Opublikowano: 20 grudnia 2022

Nabór nr 2/2023, opub...