logo
logo
logo
logo

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW
Opublikowano: 13 grudnia 2022

w związku z planowanymi naborami w styczniu 2023 roku, zapraszamy na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów działań. Nabory i szkolenie będą dotyczyły dokumentacji aplikacyjnej na operacje wpisujące się tematycznie w przedsięwzięcia LSR:

Przedsięwzięcie 2.3.1 – Wydarzenia oraz działania informacyjno-promocyjne na rzecz rozwijania oferty turystycznej obszaru PLGD
Przedsięwzięcie 2.1.2 – Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy w tym również opartych na innowacjach i zatrudniających osoby z grup defaworyzowanych

Informacje o szkoleniu: Szaflary, ul. Orkana 37 c, 21.12.2022 r.

godz. 14:00 – DZIAŁANIA NIEKOMERCYJNE – PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.3.1.

godz. 16:15 – ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.2.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy mailowo lub telefonicznie do dnia 19.12.2022 r.
W zgłoszeniu prosimy o podanie danych:
1) Imię i nazwisko oraz nazwa organizacji/firmy (jeżeli dotyczy)
2) Miejscowość w której mieści się siedziba/oddział organizacji/firmy
3) Godzinę szkolenia zgodnie z obszarem zainteresowania
4) Telefon do kontaktu

Program szkolenia do pobrania

14:00-16:00

Informacje ogólne o naborach w ramach przedsięwzięcia 2.3.1 – działania niekomercyjne
Zasady aplikowania o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2.Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie projektów niekomercyjnych realizowanych przez podmioty inne niż LGD.
Obowiązujące kryteria oceny zgodności z LSR i PROW oraz lokalne kryteria wyboru operacji (kryteria merytoryczne – punktowe).

Omówienie zasad wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2.Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – wersja 5z oraz omówienie wykazu niezbędnych załączników do wniosku.
Pytania i odpowiedzi

16:00-16:15

Przerwa

16:15-18:00

Zasady formalne aplikowania o dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej, niezbędne dokumenty do złożenia i załączniki.
Wniosek o przyznanie pomocy w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, w kontekście zgodności z LSR, zgodności z kryteriami wyboru i spójności dokumentacji.

Omówienie biznesplanu jako załącznika obowiązkowego do wniosku na rozwijanie działalności gospodarczej w kontekście zgodności z kryteriami wyboru i zapisami we wniosku i załącznikach oraz zobowiązań umowy.
Pytania i odpowiedzi

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 391

Szkolenie dla potencjalnych be...
Opublikowano: 14 listopada 2023

W związku z ogłoszonym naborem  nr 4/2023 na operacje o charakterze niekomercyjnym, zapraszamy na szkolenie dl...

Ogłoszenie o naborze wniosków...
Opublikowano: 14 listopada 2023

Nabór nr 4/2023, opublikowany dnia 14.11.2023 r. Lokalna Grupa Działania pn. Podhalańska Lokal...

Konkurs o przyznanie certyfika...
Opublikowano: 3 listopada 2023

Szanowni Państwo, lokalni producenci, usługodawcy, rękodzielnicy oraz  inicjatorzy regionalnych przedsięwzięć, uprzejmie i...

Protokół z posiedzenia Rady w...
Opublikowano: 30 października 2023

W związku z zakończeniem oceny operacji złożonych w naborze 3/2023 oraz oceną operacji własnej Podhalańskiej LGD, zamieszczamy...