Zaproszenie na spotkanie z pisarką Stanisławą Szewczyk – inicjatywa GBP w Białym Dunajcu

Gminna Biblioteka Publiczna im. Zofii Solarzowej w Białym Dunajcu we współpracy z Podhalańską LGD organizuje spotkanie z pisarką Stanisławą Szewczyk, promującą dawne zabawy dziecięce.

W dobie uzależnień od gier komputerowych i komórek, braku zabaw ruchowych, braku integracji wśród dzieci a także zanikaniu posługiwania się gwarą, poprzez spotkanie z autorką książki „WIERSE I ZABAWY DLO DZIECI”, będziemy uczyli zdrowego stylu życia. Autorka przekaże opowieścią i przykładami różne formy zabawy w jej dzieciństwie, które można i dzisiaj wykorzystać. Spotkaniu będzie towarzyszyć wystawa książek dla dzieci, napisanych w gwarze podhalańskiej. Również w czasie spotkania z dziećmi będziemy rozmawiać, posługując się gwarą góralską.

Zapraszamy do Gminnej Biblioteki Publicznej w Białym Dunajcu już w czwartek 11 maja 2017 r. godzina 10:00   na spotkanie z pisarką Stanisławą Szewczyk.

Spotkanie z pisarką Stanisławą Szewczyk promującą dawne zabawy dziecięce, współfinansowane jest za pośrednictwem Podhalańskiej LGD, ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.