Zaproszenie na Posiedzenie Rady ws złożenia wyjaśnień do naborów 1.2019, 2.2019, 5.2019

Szanowni Państwo

W imieniu Pana Przewodniczącego Rady Podhalańskiej LGD zapraszamy na Posiedzenie Rady w dniu 09.07.2019 r. (wtorek)

Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 16:00,  w biurze Podhalańskiej LGD, Szaflary, ul. Orkana 37 c.

Program posiedzenia:

  1. Rozpoczęcie posiedzenia i sprawy organizacyjne:

– powitanie obecnych,

– weryfikacja kworum i parytetów,

– przyjęcie porządku obrad

  1. Weryfikacja uwag ze strony UM w zakresie przekazanej w dniu 04.06.2019 r. dokumentacji do naborów nr 1/2019, 2/2019, 5/2019 i dokonanie stosownych wyjaśnień w zakresie oceny operacji oraz podjęcie stosownych uchwał.
  2. Wolne wnioski i zapytania
  3. Zakończenie posiedzenia.

Rada nie będzie dokonywać ponownej oceny a jedynie udzieli wyjaśnień w zakresie dokonanej oceny w odpowiedzi na pisma ze strony UMWM dotyczące naborów nr 1/2019, 2/2019, 5/2019.