Zaproszenie na posiedzenie Rady w dniu 29.05.2018

Szanowni Państwo

W imieniu Pana Przewodniczącego Rady PLGD zapraszamy  na posiedzenie Rady LGD w sprawie rozpatrzenia protestów jakie wpłynęły do biura LGD w zakresie oceny wniosków z naboru 3/2018 (grupy defaworyzowane).

Porządek obrad:

  1. przyjęcie porządku obrad
  2. Rozpatrzenie wniesionych protestów od oceny operacji w ramach naboru nr 3/2018 i przeprowadzenie  ponownej oceny operacji (jeżeli dotyczy) wraz z podjęciem uchwał zmieniających (jeżeli dotyczy)
  3. Wolne wnioski
  4. Zakończenie posiedzenia
  • Miejsce posiedzenia: biuro LGD, Biały Dunajec, data: 29.05.2018