logo
logo
logo
logo

Zaproszenie na posiedzenie Rady Podhalańskiej LGD – 29.10.2018 – 16:00
Opublikowano: 22 października 2018

Szanowni Państwo

W imieniu Pana Przewodniczącego Rady Podhalańskiej LGD zapraszamy na Posiedzenie Rady w sprawie oceny i wyboru operacji złożonych w naborze 8/2018, który trwał w terminie 25.09.2018 – 08.10.2018 oraz w sprawie oceny i wyboru operacji własnej LGD w zakresie Przedsięwzięcia 2.2.2. w związku z niezłożeniem przez żaden podmiot uprawniony do wsparcia zamiaru realizacji operacji w tym zakresie.

Posiedzenie odbędzie się 29.10.2018 r. o godzinie 16:00 w biurze Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania w Białym Dunajcu, ul. Jana Pawła II 310.

Program posiedzenia w sprawie oceny i wyboru operacji do dofinansowania, w dniu 29.10.2018 r.:

  1. Rozpoczęcie posiedzenia i sprawy organizacyjne:

–    powitanie obecnych

– weryfikacja kworum i obowiązujących parytetów oraz rejestru interesów

–    przyjęcie porządku obrad

  1. Złożenie oświadczeń o poufności i bezstronności w stosunku do wniosków złożonych w naborze nr 8/2018 i złożonej przez Zarząd operacji własnej LGD.
  2. Ocena zgodności z LSR wniosków złożonych w ramach naborze nr 8/2018
    i podejmowanie uchwał o niewybraniu operacji w przypadku wniosków uznanych za niezgodne z LSR (jeżeli dotyczy).
  3. Ocena merytoryczna pod kątem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji, wybór operacji i ustalanie kwot wsparcia dla wniosków złożonych w ramach naboru 8/2018 oraz podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia
  4. Sporządzenie list operacji w ramach naboru nr 8/2018 i podjęcie uchwały o przyjęciu list operacji.
  5. Ocena operacji własnej LGD pod kątem zgodności z LSR, pod kątem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji, wybór operacji  i ustalenie kwoty wsparcia oraz podjęcie uchwały w sprawie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia.
  6. Wolne wnioski i zapytania
  7. Zakończenie posiedzenia.

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 60

Zaproszenie na Walne Zebranie...
Opublikowano: 17 maja 2022

Z A P R O S Z E N I E na Walne Zebranie Członków...

BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NAUTRY!!...
Opublikowano: 16 maja 2022

Serdecznie zapraszamy na cykl warsztatów dla rodziców i dzieci "BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NATURY" organizowanych przez Stowarzyszenie...

INFORMACJA O PLANOWANEJ OPERAC...
Opublikowano: 4 maja 2022

W związku z opublikowaniem w dniu 28.03.2022 r. roku na stronie internetowej Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania informacji nr...

02.05.2022r. – BIURO NIE...
Opublikowano: 1 maja 2022

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 02.05.2022 r. biuro LGD będzie nieczynne. Zapraszamy do kontaktu w innych dniach w...