Zaproszenie na posiedzenie Rady PLGD

Szanowni Państwo
W imieniu Pani Przewodniczącej Rady Podhalańskiej LGD zapraszamy na Posiedzenie Rady w dniu 18.08.2017 r.
Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 14:00, w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu, sala nr T.1.37 .
Program posiedzenia:
1. Rozpoczęcie posiedzenia i sprawy organizacyjne:
– powitanie obecnych,
– weryfikacja kworum i parytetów,
– rejestru interesów
– przyjęcie porządku obrad
2. Złożenie oświadczeń o poufności i bezstronności w stosunku do wniosków złożonych w naborze nr 1/2017.
3. Omówienie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
4. Ocena zgodności LSR wniosków w ramach naboru nr 1/2017,
5. Ocena merytoryczna pod kątem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru i wybór operacji w ramach naboru nr 1/2017,
6. Ustalenie kwoty wsparcia;
7. Sporządzenie list operacji w ramach naboru nr 1/2017;
8. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty
wsparcia
9. Wolne wnioski i zapytania
10. Zakończenie posiedzenia.
O ewentualnym uzupełnieniu porządku obrad członkowie Rady zostaną poinformowani mailowo lub telefonicznie.