Zaproszenie na posiedzenie Rady PLGD – rozpatrzenie odwołań – nabór 1.2019

Szanowni Państwo

W imieniu Pana Przewodniczącego Rady Podhalańskiej LGD zapraszamy na Posiedzenie Rady w zakresie weryfikacji wniesionych protestów od oceny Rady operacji w ramach naboru nr 1/2019, który trwał w dniach 12.04.2019 – 25.04.2019, Rada zatwierdziła listy operacji na posiedzeniu w dniu 28.05.2019 r.

Posiedzenie odbędzie się w poniedziałek 24.06.2019 r. o godzinie 16:00 w Czarny Dunajcu – budynek Zakładu Produkcji Torfowej (Bór za lasem)

Program posiedzenia:

  1.   Rozpoczęcie posiedzenia i sprawy organizacyjne, weryfikacja kworum i parytetów, przyjęcie porządku obrad
  2. Rozpatrzenie wniesionych protestów od oceny operacji w ramach naboru nr 1/2019 i przeprowadzenie  ponownej oceny operacji (jeżeli dotyczy) wraz z podjęciem uchwał zmieniających (jeżeli dotyczy)
  3. Wolne wnioski
  4. Zakończenie posiedzenia