Zaproszenie na posiedzenie Rady – ocena wniosków nabór 2.2018 i 3.2018

Szanowni Państwo

W imieniu Pana Przewodniczącego Rady Podhalańskiej LGD zapraszamy na drugą część Posiedzenia Rady w sprawie oceny i wyboru operacji złożonych w naborach 2/2018 i 3/2018, które trwały w terminie 15.03.2018 – 28.03.2018.

 

Drugi dzień posiedzenia planowany na 26.04.2018 r. (czwartek) o godzinie 16:00 będzie kontynuacją rozpoczętej już 16.04.2018 r. oceny operacji pod kątem zgodności operacji z LSR. Posiedzenie odbędzie się w Biurze Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania w Białym Dunajcu – ul. Jana Pawła II 310.

 

Program drugiego dnia posiedzenia w sprawie oceny i wyboru operacji z naborów 2/2018 i 3/2018 do dofinansowania tj 26.04.2018 r..:

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i sprawy organizacyjne:

– powitanie obecnych

– omówienie zasad pracy Rady w świetle obowiązujących procedur, wytycznych, kryteriów i Regulaminu Rady

 1. Weryfikacja kworum i obowiązujących parytetów oraz rejestru interesów.
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Złożenie oświadczeń o poufności i bezstronności od członków Rady nieobecnych podczas pierwszego dnia posiedzenia, w stosunku do wniosków złożonych w naborach nr 2/2018 i 3/2018.
 4. Ocena zgodności z LSR wniosków złożonych w ramach naborów nr 2/2018 i 3/2018, co do których zostały wysłane pisma w sprawie złożenia wyjaśnień.
 5. Ocena zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji i podejmowanie uchwał o niewybraniu w stosunku do operacji które nie uzyskają w ocenie minimalnej wymaganej liczby punktów w ocenie.
 6. Przerwa na sporządzenie roboczych list operacji w ramach naborów 2/2018 i 3/2018
 7. Ustalanie kwoty wsparcia i podejmowanie uchwał w stosunku do każdej operacji w kolejności wg miejsca na liście operacji
 8. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia ostatecznych  list operacji
 9. Wolne wnioski i zapytania
 10. Zakończenie posiedzenia.

O ewentualnym uzupełnieniu porządku obrad w dniu 26.04.2018 r. członkowie Rady zostaną poinformowani mailowo lub telefonicznie.