Zaproszenie na Posiedzenie Rady LGD

Szanowni Państwo,

W imieniu Pana Przewodniczącego Rady Podhalańskiej LGD zapraszamy Posiedzenie Rady Decyzyjnej LGD, które odbędzie się w poniedziałek dniu 24.05.2021 r. o godzinie 17:00 w Kościelisku, Dom Ludowy siedziba Oddziału Związku Podhalan w Kościelisku ul. Nędzy Kubińca 229

Równocześnie informujemy, że zostaną zapewnione wszelkie normy związane z organizacją spotkań służbowych w rygorze sanitarnym.

Tematem posiedzenia będzie ocena operacji złożonych w naborach 1/2021 oraz 2/2021

Program posiedzenia w dniu 24-05-2021:

  1. Rozpoczęcie posiedzenia i sprawy organizacyjne:

–    powitanie obecnych

–    weryfikacja kworum i obowiązujących parytetów oraz rejestru interesów.

–    przyjęcie porządku obrad.

2.       Ocena i wybór operacji w ramach naboru 1/2021

2.1.  Ocena operacji pod kątem zgodności z LSR  i  kryteriami wyboru operacji, podejmowanie uchwał o niewybraniu operacji w przypadku wniosków uznanych za niezgodne z LSR lub wniosków które nie uzyskały minimum punktowego (jeżeli dotyczy).

2.2.  Sporządzenie roboczych list operacji i podejmowanie uchwał o wyborze operacji i ustaleniu kwoty wsparcia

2.3. Podejmowanie uchwał o przyjęciu list operacji

3.       Ocena i wybór operacji w ramach naboru 2/2021

3.1.  Ocena operacji pod kątem zgodności z LSR  i  kryteriami wyboru operacji, podejmowanie uchwał o niewybraniu operacji w przypadku wniosków uznanych za niezgodne z LSR lub wniosków które nie uzyskały minimum punktowego (jeżeli dotyczy).

3.2.  Sporządzenie roboczych list operacji i podejmowanie uchwał o wyborze operacji i ustaleniu kwoty wsparcia

3.3. Podejmowanie uchwał o przyjęciu list operacji

4.       Wolne wnioski i zapytania

Ramowy program posiedzenia w razie potrzeby może ulec zmianom.