logo
logo
logo
logo

Zaproszenie na posiedzenie Rady LGD 9.01.2020
Opublikowano: 2 stycznia 2020

Szanowni Państwo
W imieniu Pana Przewodniczącego Rady Podhalańskiej LGD zapraszamy na Posiedzenie Rady w sprawie oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD złożonych w naborach 6/2019, 7/2019, 8/2019, które trwały w terminie 29.11.2019 – 13.12.2019.
Posiedzenie odbędzie się w czwartek 09.01.2020 r. o godzinie 17:00 w biurze Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania w Szaflarach, ul. Orkana 37 c (budynek Ośrodka Zdrowia, III piętro).

Program pierwszego dnia posiedzenia w sprawie oceny i wyboru operacji do dofinansowania, tj. w dniu 09.01.2020 r.:

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i sprawy organizacyjne:
  – powitanie obecnych
  – weryfikacja kworum i obowiązujących parytetów oraz rejestru interesów
  – przyjęcie porządku obrad
 2. Złożenie oświadczeń o poufności i bezstronności w stosunku do wniosków złożonych w naborze
  nr 6/2019 i 8/2019 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz w naborze nr 7/2019 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.
 3. Ocena operacji pod kątem zgodności z LSR i podejmowanie uchwał o niewybraniu operacji w przypadku wniosków uznanych za niezgodne z LSR (jeżeli dotyczy). Opracowanie pism do wnioskodawców ws. udzielenia wyjaśnień do wniosków, których uzyskanie umożliwi ocenę operacji pod kątem zgodności z LSR i kryteriami (jeżeli dotyczy).
 • Ocena wniosków złożonych w ramach naboru 6/2019
 • Ocena wniosków złożonych w ramach naboru 7/2019
 • Ocena wniosków złożonych w ramach naboru 8/2019

4. Wolne wnioski i zapytania

5. Zakończenie pierwszego dnia posiedzenia ws. oceny operacji w ramach naborów 6/2019, 7/2019, 8/2019 i ustalenie terminu drugiego dnia posiedzenia.

Ramowy program posiedzenia w razie potrzeby może ulec zmianom.

Termin i program drugiego dnia posiedzenia w sprawie oceny i wyboru operacji złożonych
w naborach nr 6/2019, 7/2019, 8/2019, zostanie ustalony wspólnie podczas zebrania w dniu 09.01.2020 r.

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 292

Zapytanie ofertowe nr 5/2023/P...
Opublikowano: 30 maja 2023

W związku z realizacją projektu współpracy pn. „Podhale–Gorce–Pieniny–Spisz – rozwój oferty wspólnej turystyki rowerowej” w ramach...

Zaproszenie na Walne Zebranie...
Opublikowano: 29 maja 2023

Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zgodnie z § 14 Statutu Stowarzyszenia zaprasza na sprawozdawczo-wyborcze Walne...

Wyniki postępowania 3/2023/PLG...
Opublikowano: 29 maja 2023

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/2023/PLGD: Część A 1. GB Firma Budowlan...

Konsultacje społeczne projektu...
Opublikowano: 22 maja 2023

Szanowni Państwo, Prezentujemy projekt LSR Podhalańskiej LGD na lata 2023-2029 do konsultacji społecznych. Będziemy wdzięczn...