Zaproszenie na posiedzenie Rady LGD 9.01.2020

Szanowni Państwo
W imieniu Pana Przewodniczącego Rady Podhalańskiej LGD zapraszamy na Posiedzenie Rady w sprawie oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD złożonych w naborach 6/2019, 7/2019, 8/2019, które trwały w terminie 29.11.2019 – 13.12.2019.
Posiedzenie odbędzie się w czwartek 09.01.2020 r. o godzinie 17:00 w biurze Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania w Szaflarach, ul. Orkana 37 c (budynek Ośrodka Zdrowia, III piętro).

Program pierwszego dnia posiedzenia w sprawie oceny i wyboru operacji do dofinansowania, tj. w dniu 09.01.2020 r.:

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i sprawy organizacyjne:
  – powitanie obecnych
  – weryfikacja kworum i obowiązujących parytetów oraz rejestru interesów
  – przyjęcie porządku obrad
 2. Złożenie oświadczeń o poufności i bezstronności w stosunku do wniosków złożonych w naborze
  nr 6/2019 i 8/2019 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz w naborze nr 7/2019 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.
 3. Ocena operacji pod kątem zgodności z LSR i podejmowanie uchwał o niewybraniu operacji w przypadku wniosków uznanych za niezgodne z LSR (jeżeli dotyczy). Opracowanie pism do wnioskodawców ws. udzielenia wyjaśnień do wniosków, których uzyskanie umożliwi ocenę operacji pod kątem zgodności z LSR i kryteriami (jeżeli dotyczy).
 • Ocena wniosków złożonych w ramach naboru 6/2019
 • Ocena wniosków złożonych w ramach naboru 7/2019
 • Ocena wniosków złożonych w ramach naboru 8/2019

4. Wolne wnioski i zapytania

5. Zakończenie pierwszego dnia posiedzenia ws. oceny operacji w ramach naborów 6/2019, 7/2019, 8/2019 i ustalenie terminu drugiego dnia posiedzenia.

Ramowy program posiedzenia w razie potrzeby może ulec zmianom.

Termin i program drugiego dnia posiedzenia w sprawie oceny i wyboru operacji złożonych
w naborach nr 6/2019, 7/2019, 8/2019, zostanie ustalony wspólnie podczas zebrania w dniu 09.01.2020 r.