logo
logo
logo
logo

Zaproszenie na Posiedzenie Rady – 27.02.2020
Opublikowano: 20 lutego 2020

Szanowni Państwo,

W imieniu Pana Przewodniczącego Rady Podhalańskiej LGD zapraszamy Posiedzenie Rady Decyzyjnej LGD które odbędzie się 27.02.2020 r. o godzinie 15:00  w Czarnym Dunajcu,  sala obrad w Gminnym Centrum Kultury i Promocji  (ul. Józefa Piłsudskiego 2A), I piętro.

Głównym tematem posiedzenia będzie ocena operacji złożonych w naborach 1/2020 i 2/2020, które trwały w terminie 04.02.2020 – 17.02.2020.

Program posiedzenia:

  1. Rozpoczęcie posiedzenia i sprawy organizacyjne:

–    powitanie obecnych

–    weryfikacja kworum i obowiązujących parytetów oraz rejestru interesów

–    przyjęcie porządku obrad

2. Weryfikacja uwag ze strony UM w zakresie przekazanej w dniu 10.02.2020 r. w ramach naboru nr 7/2019 opracowanie i zatwierdzenie stosownych wyjaśnień w zakresie dokumentacji i oceny operacji oraz podjęcie stosownych uchwał.

3. Rozpatrzenie wniesionych protestów od oceny operacji w ramach naboru nr 6/2019 i 8/2019 oraz przeprowadzenie  ponownej oceny operacji (jeżeli dotyczy) wraz z podjęciem uchwał zmieniających (jeżeli dotyczy).

4. Ocena i wybór operacji w ramach naborów 1/2020 i 2/2020.

4.1.  Złożenie oświadczeń o poufności i bezstronności w stosunku do wniosków złożonych w naborze nr 1/2020 i 2/2020

4.2.  Ocena operacji pod kątem zgodności z LSR  i  kryteriami wyboru operacji, podejmowanie uchwał o niewybraniu operacji w przypadku wniosków uznanych za niezgodne z LSR lub wniosków które nie uzyskały minimum punktowego (jeżeli dotyczy). Opracowanie pism do wnioskodawców ws. udzielenia wyjaśnień do wniosków, których uzyskanie umożliwi ocenę operacji pod kątem zgodności z LSR i kryteriami (jeżeli dotyczy).

– Ocena wniosków złożonych w ramach naboru 1/2020

– Ocena wniosków złożonych w ramach naboru 2/2020

4.3.  Sporządzenie list operacji i podejmowanie uchwał o wyborze operacji oraz uchwał o przyjęciu list operacji w ramach naborów 1/2020, 2/2020 (jeżeli wnioski nie wymagają wyjaśnień).

5.Wolne wnioski i zapytania

6.Zakończenie posiedzenia.

Ramowy program posiedzenia w razie potrzeby może ulec zmianom.

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 71

Podpisanie umowy – wspar...
Opublikowano: 22 czerwca 2022

W dniu 21.06.2022 r. przedstawiciele naszej LGD Prezes Wojciech Styrczula oraz Wiceprezes Józefa Kolbrecka podpisali umowę na Wspa...

KONSULTACJE ZMIAN W LSR –...
Opublikowano: 9 czerwca 2022

Szanowni Państwo, w związku z zaistnieniem konieczności aktualizacji LSR w zakresie poddziałania 1.1.1. , Zarząd PLGD przygotow...

Zaproszenie na Walne Zebranie...
Opublikowano: 17 maja 2022

Z A P R O S Z E N I E na Walne Zebranie Członków...

BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NAUTRY!!...
Opublikowano: 16 maja 2022

Serdecznie zapraszamy na cykl warsztatów dla rodziców i dzieci "BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NATURY" organizowanych przez Stowarzyszenie...