Zaproszenie na Posiedzenie Rady 02-11-2017

Szanowni Państwo

W imieniu Pani Przewodniczącej Rady Podhalańskiej LGD zapraszamy na Posiedzenie Rady w dniu 02.11.2017 r.

Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 16:30, w biurze Podhalańskiej LGD, Biały Dunajec ul. Jana Pawła II 310.

Program posiedzenia:

1. Rozpoczęcie posiedzenia i sprawy organizacyjne:

– powitanie obecnych,

– weryfikacja kworum i parytetów,

– przyjęcie porządku obrad

2. Weryfikacja uwag ze strony UM w zakresie przekazanej w dniu 25.08.2017 r. dokumentacji do naboru i dokonanie stosownych wyjaśnień w zakresie oceny operacji oraz podjęcie stosownych uchwał.

3. Wolne wnioski i zapytania

4. Zakończenie posiedzenia.

Rada nie będzie dokonywać ponownej oceny a jedynie udzieli wyjaśnień w zakresie dokonanej oceny w odpowiedzi na pisma ze strony UMWM dotyczące naborów nr 1/2017.