Zaproszenie na posiedzenie IV. Rady LGD 28.04.2017 r.

Szanowni Państwo

W imieniu Pani Przewodniczącej Rady Podhalańskiej LGD zapraszamy na Posiedzenie Rady w dniu 28.04.2017 r.

Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 16:00, w biurze Podhalańskiej LGD, Biały Dunajec ul. Jana Pawła II 310.

Program posiedzenia:

  1. Rozpoczęcie posiedzenia i sprawy organizacyjne:

– powitanie obecnych,

– weryfikacja kworum i parytetów,

– przyjęcie porządku obrad

  1. Omówienie protokołu z poprzedniego posiedzenia, stanu weryfikacji dokumentacji z naborów z 2016 r. oraz korespondencji SWM w sprawie weryfikacji protestów wnioskodawców przekazanych do SWM.
  2. Ponowna ocena operacji na wniosek SWM w związku pozytywnym rozpatrzeniem protestu przez SW oraz podjęcie stosownych uchwał.
  3. Omówienie sposobu oceny wniosków w ramach planowanego naboru grantowego.
  4. Wolne wnioski i zapytania
  5. Zakończenie posiedzenia.

Jeśli przed wyznaczonym terminem posiedzenia, LGD otrzyma ewentualnie inną korespondencję związaną z koniecznością dokonywania  ponownej oceny to w ramach punktu 3 porządku obrad, na posiedzeniu w dniu 28.04.2017 r.,  Rada dokona także w razie konieczności ponownej oceny innych operacji wskazanych w korespondencji SWM.

O ewentualnym uzupełnieniu porządku obrad członkowie Rady zostaną poinformowani mailowo lub telefonicznie.