ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PLGD

       Na podstawie §13 pkt. 3 statutu, Zarząd Stowarzyszenia Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zaprasza na: Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków z następującym porządkiem:

 

  1. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta,
  2. Podjęcie Uchwał w sprawie zmiany zapisów w LSR,
  3. Sprawy bieżące,
  4. Wolne wnioski i dyskusja.
  5. Zakończenie zebrania.

 

Zebranie odbędzie się 26.04.2013r. (piątek) w GOK w  Białym Dunajcu (ul. Jana Pawła II 363)   o godzinie 17:00