logo
logo
logo
logo

Zaproszenie na konferencje
Opublikowano: 7 czerwca 2013

 Gmina Gorlice/Oświatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Gminy Gorlice
serdecznie zaprasza
 
Dyrektorów i Wicedyrektorów Szkół, Przedstawicieli Kuratorium Oświaty i Osoby zarządzające oświatą w jednostkach administracji samorządowej, Przedstawicieli placówek edukacyjnych, Nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych uczących w gimnazjach
na Konferencję podsumowującą a zarazem upowszechniającą
projekt innowacyjny testujący p.n.:
Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik informatycznych”.
 

 

Konferencje odbędą się :

12.06. 2013 roku  w Nowym Sączu w budynku Wyższej Szkoły Biznesu – National – Louis University ul. Zielona 27,  33-300 Nowy Sącz w godz. 11.00 – 15.00

13.06. 2013 roku w Krakowie w budynku Wydziału Architektury w Centrum Pedagogiki i Psychologii na Politechnice Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w godz. 10.00 – 14.00

14.06.2013 roku w Rzeszowie w budynku S, sala S-3 Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza przy al. Powstańców Warszawy 10 w godz. 10.00 – 14.00

 

Celem Konferencji jest upowszechnienie produktu projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe, poprzez  przekazanie  doświadczeń i dobrych praktyk dotyczących realizacji zajęć pozalekcyjnych metodą projektów interdyscyplinarnych z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz przekonanie do ich wdrożenia we własnych szkołach. Podczas konferencji uczestnicy otrzymają produkt finalny powstały w wyniku realizacji projektu – Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy wraz z wszystkimi elementami składowymi (programem zajęć, konspektami, przykładowymi scenariuszami zajęć.

Zgłoszenia do udziału w konferencjach prosimy dokonywać telefonicznie na numer Biura Merytorycznego Projektu (18  353-77-66) lub (18 353-69-33) w terminie do 11.06.2013 r. w godz. 8.00-15.00 lub drogą mailową  na adres mailowy: zeasgor@poczta.onet.pl

 

Program Konferencji w Nowym Saczu

11.00 –   11.15 –  Otwarcie Konferencji, powitanie zebranych
               mgr Barbara Wiatr – Koordynator Projektu

11.15 – 11.45 –  Korzyści z wyboru kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla GOW 
mgr Jadwiga Widziszewska – Dyrektor Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej

11.45 – 12.00 –   Główne założenia Projektu, prezentacja produktu finalnego
mgr Beata Kraus – Kierownik Projektu

12.00 – 12.15    Efekty zastosowania innowacji
  dr Renata Filipowicz – Specjalista ds. Monitoringu i Ewaluacji produktu

12.15 – 12.40    Przerwa kawowa

12.40 – 13.15 – Dobre praktyki – przykłady realizowanych projektów interdyscyplinarnych

 uczestnicy projektu

13.15 –  13.30     Założenia i funkcjonalność platformy e-learningowej

                               mgr Łukasz Wiatr – Specjalista ds. Promocji

13.30 – 13.50 –  Realizacja zajęć na uczelni wyższej

                              dr inż. Estera Michnowska – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

13.50 – 14.15    Diagnoza zainteresowań naukami ścisłymi uczniów
                               dr Sabina Kurzawa

14.15 – 15.00    Podsumowanie, zakończenie Konferencji, obiad

 

Program Konferencji w Krakowie i Rzeszowie

10.00 –   10.15 –  Otwarcie Konferencji, powitanie zebranych
               mgr Barbara Wiatr – Koordynator Projektu

10.15 – 10.45 –  Korzyści z wyboru kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla GOW 
mgr Jadwiga Widziszewska – Dyrektor Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej

10.45 – 11.00 –   Główne założenia Projektu, prezentacja produktu finalnego
mgr Beata Kraus – Kierownik Projektu

11.00 – 11.15    Efekty zastosowania innowacji
  dr Renata Filipowicz – Specjalista ds. Monitoringu i Ewaluacji produktu

11.15 – 11.40    Przerwa kawowa

11.40 – 12.15 – Dobre praktyki – przykłady realizowanych projektów interdyscyplinarnych

 uczestnicy projektu

12.15 –  12.30     Założenia i funkcjonalność platformy e-learningowej

                               mgr Łukasz Wiatr – Specjalista ds. Promocji

 

12.30 – 12.50 –  Realizacja zajęć na uczelni wyższej

 dr inż. Estera Michnowska – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

12.50 – 13.15    Diagnoza zainteresowań naukami ścisłymi uczniów –
                               dr Sabina Kurzawa

13.15 – 14.00    Podsumowanie, zakończenie Konferencji, obiad

 

                            

                                                                                                                       mgr Barbara Wiatr

                                                                                                   Koordynator Projektu z ramienia Beneficjenta

 

 

 

 

 

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 28

Zaproszenie na Walne Zebranie...
Opublikowano: 17 maja 2022

Z A P R O S Z E N I E na Walne Zebranie Członków...

BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NAUTRY!!...
Opublikowano: 16 maja 2022

Serdecznie zapraszamy na cykl warsztatów dla rodziców i dzieci "BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NATURY" organizowanych przez Stowarzyszenie...

INFORMACJA O PLANOWANEJ OPERAC...
Opublikowano: 4 maja 2022

W związku z opublikowaniem w dniu 28.03.2022 r. roku na stronie internetowej Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania informacji nr...

02.05.2022r. – BIURO NIE...
Opublikowano: 1 maja 2022

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 02.05.2022 r. biuro LGD będzie nieczynne. Zapraszamy do kontaktu w innych dniach w...