Zaproszenie do zgłoszenia obiektów (noclegowe/gastronomiczne/ gospodarstwa agroturystyczne/ obiekty turystyczne) celem umieszczenia ich w materiałach promocyjnych.

Szanowni Państwo,

Realizujemy projekt pt. „Podhalem, Spiszem, Orawą – atrakcje turystyczne polskich górali” w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

W związku z tym Podhalańska Lokalna Grupa Działania wraz z dwiema partnerskimi Lokalnymi Grupami Działania: Stowarzyszeniem Rozwoju Spisza i Okolicy i Stowarzyszeniem Rozwoju Orawy  planują wydać folder z mapą promujący atrakcje turystyczne, bazę noclegowo – gastronomiczną tego obszaru. 

Zapraszamy właścicieli obiektów noclegowych/ gastronomicznych/ gospodarstw agroturystycznych/ obiektów turystycznych tj. zabytkowych, przyrodniczych, kulturowych do zgłaszania  swoich obiektów, celem umieszczenia ich w materiałach promocyjnych projektu. 

W materiałach promocyjnych może zostać ujętych 20 obiektów turystycznych położonych na terenie działania Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania w skład której wchodzą gminy: Poronin, Biały Dunajec, Szaflary, Czarny Dunajec, Kościelisko, które muszą się charakteryzować przynajmniej jednym elementem, który wyróżnia obiekt spośród innych. Preferowane są obiekty posiadające oferty oryginalne, które wpływają na atrakcyjność oferty a przez to na duże zainteresowanie turystów.

Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie pod numerem 18 334 11 44 lub osobiście w biurze LGD ul. Jana Pawła II 63 34-442 Łapsze Niżne w nieprzekraczalnym terminie do: 15 maja 2014r. 

Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są pod nr.tel. 603125001 lub w biurze PLGD ul. Sądelska 55, 34531 Murzasichle.