logo
logo
logo
logo

Zaproszenie do udziału w Warsztacie Refleksyjnym
Opublikowano: 20 lutego 2020

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), Podhalańska Lokalna Grupa Działania pragnie zaprosić na coroczny warsztat na temat realizacji LSR i o działaniach LGD w minionym roku, w dniu 27.02.2020 r. o godzinie 16:30,
w Czarnym Dunajcu – sala obrad w Centrum Kultury i Promocji, ul. Józefa Piłsudskiego 2A, I. piętro,
zaraz po Posiedzeniu Rady LGD.

Warsztat refleksyjny ma charakter spotkania ewaluacyjnego zamkniętego, na które zapraszamy osoby związane z działalnością Podhalańskiej LGD, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z obszaru Podhalańskiej LGD jak również przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Celem warsztatu będzie bieżąca analiza procesu wdrażania strategii i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Wyniki takiej ewaluacji wewnętrznej będą podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań – jeśli to będzie konieczne.

Wnioski ze spotkania będą stanowić uzupełnienie prowadzonego w LGD monitoringu o konieczną interpretację (identyfikację przyczyn ewentualnych problemów), ocenę i rekomendacje działań.

Dyskusja podczas warsztatu będzie zorganizowana wokół poniższych pytań:

  1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
  2. W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
  3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
  4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
  5. Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
  6. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
  7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
  8. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Podsumowanie warsztatu, w postaci syntetycznych odpowiedzi na poruszane zagadnienia oraz informacji na temat sposobu wdrożenia rekomendacji, będzie elementem sprawozdania rocznego z realizacji LSR przedkładanego w UMWM.

Spotkanie ma charakter otwarty, zachęcamy do przybycia.

Zarząd Podhalańskiej LGD

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 68

Podpisanie umowy – wspar...
Opublikowano: 22 czerwca 2022

W dniu 21.06.2022 r. przedstawiciele naszej LGD Prezes Wojciech Styrczula oraz Wiceprezes Józefa Kolbrecka podpisali umowę na Wspa...

KONSULTACJE ZMIAN W LSR –...
Opublikowano: 9 czerwca 2022

Szanowni Państwo, w związku z zaistnieniem konieczności aktualizacji LSR w zakresie poddziałania 1.1.1. , Zarząd PLGD przygotow...

Zaproszenie na Walne Zebranie...
Opublikowano: 17 maja 2022

Z A P R O S Z E N I E na Walne Zebranie Członków...

BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NAUTRY!!...
Opublikowano: 16 maja 2022

Serdecznie zapraszamy na cykl warsztatów dla rodziców i dzieci "BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NATURY" organizowanych przez Stowarzyszenie...