ZAPROSZENIE DO KONKURSU AGROTURYSTYCZNEGO

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach ogłaszają kolejną edycję konkursu na „ Najlepsze Gospodarstwo Agroturystyczne Województwa Małopolskiego w 2013 r.”

Celem konkursu jest promocja agroturystyki oraz prezentacja obiektów agroturystycznych, które wyróżniają się ciekawymi rozwiązaniami w sposobie przygotowania oferty dla gości.

Do udziału w konkursie zapraszamy gospodarstwa agroturystyczne działające na terenie Województwa Małopolskiego, wyróżniające się wysoką jakością usług, to jest: dobrą bazą noclegową, funkcjonalnym i estetycznym wyposażeniem pokoi, ekologicznym oddziaływaniem na środowisko, dodatkowymi atrakcjami związanymi z gospodarstwem i okolicą.

W konkursie mogą wziąć udział gospodarstwa agroturystyczne z terenu Województwa Małopolskiego, które wyślą lub złożą osobiście do dnia 19 lipca 2013 r. wypełnioną Kartę Zgłoszeniową wraz z dokumentacją zdjęciową gospodarstwa we właściwym dla miejsca prowadzenia gospodarstwa Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego.

Gospodarstwa nagrodzone w okresie ostatnich 3-ch lat nie mogą brać udziału
w konkursie.

Dodatkowe informacje można pozyskać w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Karniowicach , Dział Gospodarstwa Wiejskiego i Agroturystyki tel. 12 2852113 w.21,
drogą e-mail : agroturystyka@modr.pl.

 

Pobierz:

Regulamin

Karta zgłoszenia