logo
logo
logo
logo

Zapraszenie na Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Stowarzyszenia
Opublikowano: 26 lutego 2013

Drodzy Członkowie PLGD

Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania, serdecznie zaprasza na Walne  Sprawozdawcze Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 22 marca (piątek) 2013 w Urzędzie Gminy w Szaflarach o godz. 18.00

Porządek obrad :

 1. Otwarcie zebrania, przywitanie Członków, stwierdzenie quorum,
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania,
 3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta,
 4. Sprawozdanie z pracy Zarządu za rok 2012,
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2012,
 6. Sprawozdanie finansowe Skarbnika Zarządu za rok 2012,
 7. Podjęcie uchwały przez Walne Zebranie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu zarok 2012,
 8. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
 9. Wybór nowej Rady PLGD (informacje szczegółowe na stronie PLGD: www.podhalanska.pl),
 10. Raport z ewaluacji LSR,
 11. Podjęcie Uchwał w sprawie zmiany zapisów w LSR,
 12. Sprawy bieżące,
 13. Wolne wnioski i dyskusja.
 14. Zakończenie zebrania.

UWAGA! Proponowany porządek może zostać zmieniony z uwagi na ostatnie informacje i korespondencję z Urzędem Marszałkowskim w Krakowie.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 21

Podpisanie umowy – wspar...
Opublikowano: 22 czerwca 2022

W dniu 21.06.2022 r. przedstawiciele naszej LGD Prezes Wojciech Styrczula oraz Wiceprezes Józefa Kolbrecka podpisali umowę na Wspa...

KONSULTACJE ZMIAN W LSR –...
Opublikowano: 9 czerwca 2022

Szanowni Państwo, w związku z zaistnieniem konieczności aktualizacji LSR w zakresie poddziałania 1.1.1. , Zarząd PLGD przygotow...

Zaproszenie na Walne Zebranie...
Opublikowano: 17 maja 2022

Z A P R O S Z E N I E na Walne Zebranie Członków...

BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NAUTRY!!...
Opublikowano: 16 maja 2022

Serdecznie zapraszamy na cykl warsztatów dla rodziców i dzieci "BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NATURY" organizowanych przez Stowarzyszenie...