Zapraszamy na szkolenie przed naborami w dniu 22.01.2020 r.

Szanowni Państwo w związku z planowanymi naborami wniosków które ogłosimy oficjalnie już 21 stycznia, zapraszamy na szkolenie dla wnioskodawców, które odbędzie się w biurze LGD w dniu 22.01. 2020 r. o godzinie 15:00.

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo (info@podhalanska.pl) i telefonicznie (18 20 11 543). Maksymalna liczba uczestników 10 osób.

­Harmonogram szkolenia

Szaflary, ul. Orkana 37 c, 22 stycznia 2020 r. , godz. 15:00 – 17:00

15:00 – 16:00 1.      Informacje ogólne o naborach w ramach przedsięwzięć 1.2.1. i 2.3.1.
2.      Zasady aplikowania o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2.Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
3.      Kryteria oceny zgodności z LSR i PROW oraz lokalne kryteria wyboru operacji (kryteria merytoryczne)
16:00 – 16:10 Przerwa kawowa
16:10– 17:00 4. Omówienie  zasad wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2.Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
5. Zakończenie szkolenia – Pytania i odpowiedzi

Ramowy program szkolenia może ulec zmianom w zależności od zgłaszanych w trakcie szkolenia potrzeb uczestników lub konieczności omówienia istotnych kwestii nieujętych w programie.

ULOTKA o planowanych naborach i zasadach przyznawania pomocy