Zapraszamy na szkolenie dla beneficjentów

w związku z planowanymi naborami w IV kwartale 2021 na operacje o charakterze niekomercyjnym, zapraszamy na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów działań. Nabory i szkolenie będą dotyczyły dokumentacji aplikacyjnej na operacje wpisujące się tematycznie w przedsięwzięcia LSR:

Przedsięwzięcie 1.2.3. Wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie działalności statutowej i działań innowacyjnych

–   Przedsięwzięcie 1.1.1 Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sportowej kulturalnej.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy mailowo do dnia 08.09.2021 r.

W zgłoszeniu na adres info@podhalanska.pl prosimy o podanie danych:

  1. Imię i nazwisko oraz nazwa organizacji (jeżeli dotyczy)
  2. Miejscowość zamieszkania lub miejscowość w której mieści się siedziba/oddział organizacji
  3. telefon do kontaktu