logo
logo
logo
logo

Zapraszamy na szkolenie dla beneficjentów
Opublikowano: 17 sierpnia 2022

w związku z planowanymi naborami  na operacje o charakterze niekomercyjnym, zapraszamy na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów działań. Nabory i szkolenie będą dotyczyły dokumentacji aplikacyjnej na operacje wpisujące się tematycznie w przedsięwzięcia LSR:

Przedsięwzięcie 1.2.1.  Wzmacnianie tożsamości regionalnej oraz działania na rzecz integracji, aktywizacji i umacniania więzi lokalnych wśród mieszkańców obszaru PLGD

Przedsięwzięcie: 1.1.1. Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sportowej kulturalne

Informacje o szkoleniu: Szaflary, ul. Orkana 37 c, 23.08.2022 r. , godz. 14:00 – 16:00

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy mailowo lub telefonicznie do dnia 22.08.2022 r.

W zgłoszeniu prosimy o podanie danych:
1) Imię i nazwisko oraz nazwa organizacji (jeżeli dotyczy)
2) Miejscowość zamieszkania lub miejscowość w której mieści się siedziba/oddział organizacji
3) telefon do kontaktu 

14:00 – 15:00

1. Informacje ogólne o naborach w ramach przedsięwzięć 1.1.1 oraz 1.2.1.
2. Zasady aplikowania o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2.Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie projektów niekomercyjnych realizowanych przez podmioty inne niż LGD.
3. Obowiązujące kryteria oceny zgodności z LSR i PROW oraz lokalne kryteria wyboru operacji (kryteria merytoryczne – punktowe).

15:00 – 15:10

Przerwa kawowa

15:10– 16:00

4. Omówienie zasad wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2.Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – wersja 5z oraz omówienie wykazu niezbędnych załączników do wniosku.
5. Zakończenie szkolenia – Pytania i odpowiedzi

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 452

Konsultacje zmian w LSR...
Opublikowano: 15 września 2023

Szanowni Państwo, w związku z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju konieczna była aktualizacja kwot w budżecie oraz przeniesie...

ZAPROSZENIE NR 1/2023/PGPS do...
Opublikowano: 14 września 2023

W związku z realizacją projektu współpracy pn. „Podhale–Gorce–Pieniny–Spisz – rozwój oferty wspólnej turystyki rowerowej” w ramach...

ZAPROSZENIE NR 2/2023/PGPS do...
Opublikowano: 14 września 2023

W związku z realizacją projektu współpracy pn. „Podhale–Gorce–Pieniny–Spisz – rozwój oferty wspólnej turystyki rowerowej” w ramach...

Nabór 3/2023 – Tworzenie...
Opublikowano: 4 września 2023

Nabór nr 3/2023, opublikowany dnia 04.09.2023 r....