logo
logo
logo
logo

Zapraszamy na szkolenie dla beneficjentów
Opublikowano: 4 maja 2022

w związku z planowanymi naborami  na operacje o charakterze niekomercyjnym, zapraszamy na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów działań. Nabory i szkolenie będą dotyczyły dokumentacji aplikacyjnej na operacje wpisujące się tematycznie w przedsięwzięcia LSR: Przedsięwzięcie 1.2.1.  Wzmacnianie tożsamości regionalnej oraz działania na rzecz integracji, aktywizacji i umacniania więzi lokalnych wśród mieszkańców obszaru PLGD Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy mailowo lub telefonicznie do dnia 09.05.2022 r. W zgłoszeniu prosimy o podanie danych: 1) Imię i nazwisko oraz nazwa organizacji (jeżeli dotyczy) 2) Miejscowość zamieszkania lub miejscowość w której mieści się siedziba/oddział organizacji 3) telefon do kontaktu Informacje o szkoleniu: Szaflary, ul. Orkana 37 c, 12.05.2022 r. , godz. 14:00 – 16:00

14:00 – 15:00

1. Informacje ogólne o naborach w ramach przedsięwzięć 1.2.1.
2. Zasady aplikowania o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2.Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie projektów niekomercyjnych realizowanych przez podmioty inne niż LGD.
3. Obowiązujące kryteria oceny zgodności z LSR i PROW oraz lokalne kryteria wyboru operacji (kryteria merytoryczne – punktowe).

15:00 – 15:10

Przerwa kawowa

15:10– 16:00

4. Omówienie zasad wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2.Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – wersja 4z oraz omówienie wykazu niezbędnych załączników do wniosku.
5. Zakończenie szkolenia – Pytania i odpowiedzi

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 166

Inauguracja Projektu „Di...
Opublikowano: 28 lipca 2022

Serdecznie zapraszamy na inaugurację projektu pn. "Dizajn, a wzory regionów". Projekt realizowany będzie we współpracy ze Stowarzy...

XIX DUNAJECKIE GRANIE...
Opublikowano: 7 lipca 2022

Już w niedziele 10 lipca zapraszamy wszystkich na jedyną i najlepszą imprezę sportową pod patronatem Tatrzańskich Wici, coroczne D...

Podpisanie umowy – wspar...
Opublikowano: 22 czerwca 2022

...

KONSULTACJE ZMIAN W LSR –...
Opublikowano: 9 czerwca 2022

Szanowni Państwo, w związku z zaistnieniem konieczności aktualizacji LSR w zakresie poddziałania 1.1.1. , Zarząd PLGD przygotow...