Zapraszamy na szkolenie dla beneficjentów

­Serdecznie zapraszamy na szkolenie dla wnioskodawców konkursów ogłoszonych 3.01.2022,

Liczba miejsc ograniczona, zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie oraz mailowo info@podhalanska.pl, z prośbą o podanie Imienia i nazwiska uczestnika, numeru telefonu do kontaktu.

Informacje o szkoleniu:

Szaflary, ul. Orkana 37 c, 10 stycznia 2022 r. , godz. 14:00 – 18:00

      14:00 – 16:00Zasady formalne aplikowania o Premię na rozpoczęcie działalności gospodarczej, niezbędne dokumenty do złożenia i załączniki. Wniosek o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, w kontekście zgodności z LSR, zgodności z kryteriami wyboru i spójności dokumentacji.
Omówienie  biznesplanu  jako załącznika obowiązkowego do wniosku na podejmowanie działalności gospodarczej w kontekście zgodności z kryteriami wyboru i zapisami we wniosku i załącznikach oraz zobowiązań umowy. Pytania i odpowiedzi
16:00 – 16:15Przerwa
      16:15 – 18:00Zasady formalne aplikowania o dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej, niezbędne dokumenty do złożenia i załączniki. Wniosek o przyznanie pomocy w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, w kontekście zgodności z LSR, zgodności z kryteriami wyboru i spójności dokumentacji.
Omówienie  biznesplanu  jako załącznika obowiązkowego do wniosku na rozwijanie działalności gospodarczej w kontekście zgodności z kryteriami wyboru i zapisami we wniosku i załącznikach oraz zobowiązań umowy. Pytania i odpowiedzi

Ramowy program szkolenia może ulec zmianom w zależności od zgłaszanych w trakcie szkolenia potrzeb uczestników lub konieczności omówienia istotnych kwestii nieujętych w programie.

Harmonogram szkolenia_10.01.2022