logo
logo
logo
logo

Zapraszamy na spotkania i konsultacje dla zainteresowanych naszymi naborami
Opublikowano: 10 sierpnia 2021

W związku z planowanymi w najbliższym półroczu (2021/2022) naborami wniosków w ramach PROW 2014 – 2020 poddziałanie 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, zapraszamy mieszkańców z terenu Podhalańskiej LGD do udziału w spotkaniach oraz skorzystania z bezpłatnych usług doradczych podczas dyżurów pracowników PLGD na terenie gmin:
Czarny Dunajec, Szaflary, Biały Dunajec, Poronin, Kościelisko.

Najbliższe nabory będą przeprowadzone w zakresie przedsięwzięć:
1.1.1.Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sportowej kulturalnej oraz
1.2.3.Wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie działalności statutowej i działań innowacyjnych.

Kolejne – końcem 2021 roku/ początkiem 2022 roku, będą skierowane dla zainteresowanych wsparciem w ramach przedsięwzięć:
2.1.1.PREMIA NA STRAT – wsparcie na podjęcie działalności gospodarczej, w tym opartej na innowacjach i zakładanych przez osoby z grup defaworyzowanych;
2.1.2.Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy w tym również opartych na innowacjach i zatrudniających osoby z  grup defaworyzowanych;
1.2.1.Wzmacnianie tożsamości regionalnej oraz działania na rzecz integracji, aktywizacji i umacniania więzi lokalnych wśród mieszkańców obszaru PLGD (w szczególności w zakresie zakupu wyposażenia dla podmiotów działających w sferze kultury oraz podejmowania inicjatyw integrujących i aktywizujących mieszkańców);
2.3.1.Wydarzenia oraz działania informacyjno-promocyjne na rzecz rozwijania oferty turystycznej obszaru PLGD – planowana operacja własna LGD, chyba że inny podmiot uprawniony złoży zamiar realizacji operacji i LGD ogłosi nabór w tym zakresie.

Aby poznać zasady aplikowania o środki i zwiększyć szanse na otrzymanie dofinansowania zapraszamy na spotkania i dyżury, które będą organizowane zgodnie z poniższym harmonogramem:

GminaDzieńGodziny spotkania i dyżuruMiejsce
Gmina Czarny Dunajec18.08.2021 r.09:30 – 10:30 – Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów – spotkanie otwarte 09:30 – 11:00 – Dyżur pracownika LGDCKiP w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego 2a
Gmina Kościelisko18.08.2021 r.12:00 – 13:00 – Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów – spotkanie otwarte 12:00 – 13:30 – Dyżur pracownika LGDUG w Kościelisku:
ul. Strzelców Podhalańskich 44
Gmina Biały Dunajec18.08.2021 r.14:30 – 15:30 – Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów – spotkanie otwarte 14:30 – 16:00 – Dyżur pracownika LGDSzatnia KS „Biali” Biały Dunajec: ul. Kościuszki 38A
Gmina Poronin19.08.2021 r.09:30 – 10:30 – Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów – spotkanie otwarte 09:30 – 11:00 – Dyżur pracownika LGDGOK w Poroninie, ul. Józefa Piłsudskiego 2
Gmina Szaflary20.08.2021 r.08:30 – 09:30 – Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów – spotkanie otwarte 08:30 – 10:00 – Dyżur pracownika LGDBiuro Podhalańskiej LGD w Szaflarach,
ul. Orkana 37 c
09.09.2021 r.14:00  Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów działań objętych najbliższymi naborami szczególnie dla organizacji pozarządowych – w razie większej liczby chętnych, uczestnicy szkolenia zostaną podzieleni na dwie grupy
lub szkoleni  odbędzie się w trybie on-line.
Szczegóły wraz z programem i warunkami udziału podamy najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia – prosimy o śledzenie naszej strony www.podhalanska.pl
 Biuro PLGD SZAFLARY UL. ORKANA 37 C

W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanym wirusem SARS-COV-2, w spotkaniach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zgłoszone wcześniej – obowiązuje konieczność zgłaszania się na spotkania jak również szkolenie, liczba osób jest ograniczona.

Zgłoszenia na spotkania przyjmujemy mailowo (na adres info@podhalanska.pl) do dnia 16.08.2021 r.

W zgłoszeniu na adres info@podhalanska.pl prosimy o podanie danych:

  1. Imię i nazwisko oraz nazwa organizacji (jeżeli dotyczy)
  2. Miejscowość zamieszkania lub miejscowość w której mieści się siedziba/oddział organizacji
  3. telefon do kontaktu
  4. Data i miejsce spotkania/dyżuru, na które uczestnik się zgłasza (wskazać datę z harmonogramu).

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 76

Zaproszenie na Walne Zebranie...
Opublikowano: 17 maja 2022

Z A P R O S Z E N I E na Walne Zebranie Członków...

BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NAUTRY!!...
Opublikowano: 16 maja 2022

Serdecznie zapraszamy na cykl warsztatów dla rodziców i dzieci "BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NATURY" organizowanych przez Stowarzyszenie...

INFORMACJA O PLANOWANEJ OPERAC...
Opublikowano: 4 maja 2022

W związku z opublikowaniem w dniu 28.03.2022 r. roku na stronie internetowej Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania informacji nr...

02.05.2022r. – BIURO NIE...
Opublikowano: 1 maja 2022

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 02.05.2022 r. biuro LGD będzie nieczynne. Zapraszamy do kontaktu w innych dniach w...