Zapraszamy na otwarte spotkania i dyżury na obszarze LGD

Już jutro! spotkanie w Szaflarach w sprawie możliwości ubiegania się o dofinansowanie z UE za posrednictwem LGD

Zapraszamy wszystkich mających ciekawe pomysły na: rozwój prowadzonej działalności gospodarczej na terenie LGD, uruchomienie działalności gospodarczej przez osoby zamieszkujące na obszarze LGD oraz ciekawe inicjatywy lokalne organizacji pozarządowych.

Podczas spotkania będzie można poznać ogólne zasady i warunki aplikowania o środki PROW 2014-2020 jak również spotkać się indywidualnie z doradcą biura LGD i zapytać o szczegóły.

Serdecznie zapraszamy:

15.09.2016 r., Szaflary – ul. Zakopiańska 18 (budynek Urzędu Gminy)

9:00 – Spotkanie informacyjne otwarte

11:00 – 14:00 – Dyżur pracownika LGD (parter – siedziba GOK)

Zapraszamy także na kolejne spotkania otwarte i dyżury:

16.09.2016, Biały Dunajec – ul. Jana Pawła II 310 (biuro LGD)

20.09.2016, Poronin – ul. Józefa Piłsudzkiego 2 (GOK)

26.09.2016, Biały Dunajec – spotkanie dla grup defaworyzowanych: Bezrobotni, osoby do 34 r.ż., osoby z rodzin wielodzietnych

27.09.2016, Kościelisko, GOK

29.09.2016, Czarny Dunajec, GOK

Kolejne spotkania w Październiku skierowane będą już do konkretnych grup wnioskodawców – szczegóły wkrótce.

ZOBACZ HARMONOGRAM SPOTKAŃ I DYŻURÓW TERENOWYCH