Zapraszamy na Kolorowe Dni w Kościelisku dofinansowane ze środków EFRROW

Wspólnie z Gminną Giblioteką Publiczną w Kościelisku zapraszamy wszystkie dzieci na wspólne spotkania i warsztaty plastyczne pod nazwą Kolorowe Dni.

Pierwsze spotkanie już 11.07.2017 r. o godzinie 11:00. Miejsce: Scena plenerowa Kościelisko Chotarz.

Szczegóły i informacje pod nr telefonu 18 2070988 oraz na plakacie informacyjnym.

Serdecznie Zapraszamy.

LOGA-wszystkie2-PLGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Spotkania w ramach inicjatywy pn „Kolorowe dni” są współfinansowane jest za pośrednictwem Podhalańskiej LGD, ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kolorowe dni-Kościelisko