Zapraszamy na bezpłatne szkolenie w dniu 10.07.2018

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów konkursów ogłoszonych przez Podhalańską LGD
w lipcu 2018 r.

Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 310, 10 lipca 2018 r. , godz. 15:00 – 18:00

 

15:00 – 16:20 Omówienie zasad aplikowania o środki na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD – w związku z ogłoszonymi konkursami PLGD: 4/2018, 5/2018, 6/2018.

Omówienie realnego harmonogramu realizacji projektu i zobowiązań umowy przyznania pomocy.

Omówienie formularza wniosku o przyznanie pomocy zasad wypełniania wniosku o przyznanie pomocy i załączników do wniosku o przyznanie pomocy w kontekście zgodności z LSR, zgodności z PROW, merytorycznych kryteriów wyboru i spójności dokumentacji.

16:20 – 16:30 Przerwa organizacyjna
16:30 – 18:00 Omówienie zasad aplikowania o dofinansowanie na Rozwijanie działalności gospodarczej w tym kryteriów oceny i wyboru operacji w LGD dla operacji składanych w naborze 7/2018.

Omówienie realnego harmonogramu realizacji i zobowiązań umowy przyznania pomocy.

Omówienie formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplanu i tabel finansowych.

Pytania i odpowiedzi

 

Ramowy program szkolenia może ulec zmianom w zależności od zgłaszanych w trakcie szkolenia potrzeb uczestników lub konieczności omówienia istotnych kwestii nieujętych w programie.

Zgłoszenie na szkolenie przyjmujemy telefonicznie lub mailowo  do dnia 09.07.2018 do godziny 15:00