Zapraszamy do projektu „Małopolska Akademia Komputerowa Seniorów”

Zapraszamy do projektu „Małopolska Akademia Komputerowa Seniorów”

W ramach projektu można wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach z zakresu obsługi komputera. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ze szkoleń mogą skorzystać osoby w wieku od 50 do 64 lat, zamieszkujące obszary wiejskie lub miasta, które nie są siedzibą powiatu w woj. małopolskim. Osoby mogą mieć wykształcenie podstawowe, zawodowe lub maksymalnie średnie. Grupy liczyć mają po 10 osób, łącznie z projektu może skorzystać 180 osób. 

 Celem głównym projektu jest nabycie lub podniesienie kompetencji   i umiejętności w obszarach ICT przez 180 osób w wieku ponad 50 lat, z wykształceniem co najwyżej średnim, zamieszkujących na obszarach wiejskich lub/i w miastach nie stanowiących siedziby powiatów województwa małopolskiego. Są to szkolenia komputerowe na poziomie równoważnym ECDL Start. Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu osobom spoza miejscowości, w których odbywać się  będą zajęcia. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Zapraszam serdecznie do skorzystania z naszych szkoleń.