Zapraszamy 2 maja do Kościeliska

Zapraszamy 02 maja 2015 na Scenę plenerową w Kościelisku na imprezę promocyjną w ramach Projektu Współpracy Ekologia i Odnawialne Źródła Energii Korzyścią dla Obszaru! Impreza promocyjna jest współfinansowana w ramach działania 421  „Wdrażanie projektów współpracy” objętego PROW 2007-2013. Projekt pn. „Ekologia i odnawialne źródła energii  korzyścią dla obszaru”

Plakat na imprezy (2)

 

 

 

Nowy Dokument programu Microsoft Office Publisher