logo
logo
logo
logo

Zapytanie ofertowe
Opublikowano: 15 stycznia 2014

Podhalańska Lokalna Grupa Działania zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na catering podczas  pięciu warsztatów aktywizujących (planowana liczba uczestników to ok. 20 osób podczas 1 warsztatów):

 

 

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim,

 

Oferta musi zawierać:

1)      Pełną nazwę wykonawcy,

2)      Adres lub siedzibę, numer telefonu oraz numer NIP/PESEL

3)       Cenę oferty przedstawionej, jako cena brutto, cena brutto zawiera podatek VAT, który wykonawca jest zobowiązany obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami

4)      Koszt poczęstunku dla jednej osoby (Kawa/herbata, ciastko, kanapka) wraz z dostarczeniem poczęstunku do wyznaczonych miejsc;

5)      Całkowitą wartość oferty

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
          

Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia: marzec 2014r .

 

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do dnia 31/01/2014 do godziny 15.00

 

Oferty można składać:

Mailem na adres: info@podhalanska.pl (tylko skany dokumentów z podpisem i pieczęcią),
Osobiście w Biurze zamawiającego, lub przesłać pocztą/kurierem na adres:
Podhalańska Lokalna Grupa Działania, ul. Sądelska 55, 34-531 Murzasichle
Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane i zostaną zniszczone.

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 25

Zaproszenie na Walne Zebranie...
Opublikowano: 17 maja 2022

Z A P R O S Z E N I E na Walne Zebranie Członków...

BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NAUTRY!!...
Opublikowano: 16 maja 2022

Serdecznie zapraszamy na cykl warsztatów dla rodziców i dzieci "BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NATURY" organizowanych przez Stowarzyszenie...

INFORMACJA O PLANOWANEJ OPERAC...
Opublikowano: 4 maja 2022

W związku z opublikowaniem w dniu 28.03.2022 r. roku na stronie internetowej Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania informacji nr...

02.05.2022r. – BIURO NIE...
Opublikowano: 1 maja 2022

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 02.05.2022 r. biuro LGD będzie nieczynne. Zapraszamy do kontaktu w innych dniach w...