logo
logo
logo
logo

Zapytanie ofertowe
Opublikowano: 15 stycznia 2014

Podhalańska Lokalna Grupa Działania zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na catering podczas  pięciu warsztatów aktywizujących (planowana liczba uczestników to ok. 20 osób podczas 1 warsztatów):

 

 

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim,

 

Oferta musi zawierać:

1)      Pełną nazwę wykonawcy,

2)      Adres lub siedzibę, numer telefonu oraz numer NIP/PESEL

3)       Cenę oferty przedstawionej, jako cena brutto, cena brutto zawiera podatek VAT, który wykonawca jest zobowiązany obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami

4)      Koszt poczęstunku dla jednej osoby (Kawa/herbata, ciastko, kanapka) wraz z dostarczeniem poczęstunku do wyznaczonych miejsc;

5)      Całkowitą wartość oferty

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
          

Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia: marzec 2014r .

 

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do dnia 31/01/2014 do godziny 15.00

 

Oferty można składać:

Mailem na adres: info@podhalanska.pl (tylko skany dokumentów z podpisem i pieczęcią),
Osobiście w Biurze zamawiającego, lub przesłać pocztą/kurierem na adres:
Podhalańska Lokalna Grupa Działania, ul. Sądelska 55, 34-531 Murzasichle
Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane i zostaną zniszczone.

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 142

Konsultacja zmian LSR 24 ̵...
Opublikowano: 24 marca 2023

Szanowni Państwo, w związku z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju konieczna była korekta kwot w budżecie w obrębie poddziałan...

Biuro nieczynne...
Opublikowano: 22 marca 2023

Stanowi Państwo, Z uwagi na szkolenie w dniach 23-24 marca 2023r. biuro LGD będzie nieczynne. Zapraszamy do przesyłania wiad...

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY W...
Opublikowano: 15 marca 2023

protokół 7.03.2023...

09.03.2023 biuro nieczynnne...
Opublikowano: 8 marca 2023

Szanowni Państwo, informujemy iż w dniu 09.03.2023 biuro PLGD będzie czynne dla odwiedzających. Zapraszamy do kontaktu telef...