Zapytanie ofertowe

Podhalańska Lokalna Grupa Działania zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie i dostarczenie gadżetów promocyjnych z wymaganymi logotypami i danymi kontaktowymi LGD:

1. opaska odblaskowa 30 cm- 200 szt
2. zestaw memo – 100 szt;
3. torba papierowa 100 szt;
4. smycz reklamowa (15 mm)- 200 szt

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim,

Oferta musi zawierać:

1) Pełną nazwę wykonawcy,
2) Adres lub siedzibę, numer telefonu oraz numer NIP,

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do dnia 9 kwietnia 2013 r. do godziny 15.00

Oferty można składać:

Mailem na adres: info@podhalanska.pl  lub  osobiście w Biurze zamawiającego, lub przesłać pocztą/kurierem na adres: Podhalańska Lokalna Grupa Działania, ul. Sądelska 55, 34-531 Murzasichle. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane i zostaną zniszczone.