logo
logo
logo
logo

Wyniki postępowania 3/2023/PLGD oraz 4/2023/PLGD
Opublikowano: 29 maja 2023

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/2023/PLGD:

Część A

1. GB Firma Budowlana Andrzej Zając, ul. Poniatowskiego 184, 34-700 Rabka-Zdrój, NIP:7351331045 na kwotę 315 667,80 zł.
2. BC PROGRES Bożena Chlebek 34-452 Ochotnica Dolna os. Równie 2 NIP: 7352212093 na kwotę 317320,39zł.
3. IMSTUDIO.pl 33-300 Nowy Sącz ul. Grunwaldzka 178 NIP: 734-309-31-34 na kwotę 300000,00zł.
4. Bartosz Kruk Bilcza ul. Ściegiennego 80, 26-026 Morawica NIP: 657-263-48-32 na kwotę 120000,00zł.

Część B
1. BC PROGRES Bożena Chlebek 34-452 Ochotnica Dolna os. Równie 2 NIP: 7352212093 na kwotę 370000,00zł.
2. IMSTUDIO.pl 33-300 Nowy Sącz ul. Grunwaldzka 178 NIP: 734-309-31-34 na kwotę 200000,00 zł.
3. Bartosz Kruk Bilcza ul. Ściegiennego 80, 26-026 Morawica NIP: 657-263-48-32 na kwotę 120000,00zł.

Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru.
Część A
Na przedmiotowe zapytanie ofertowe część A wpłynęły cztery oferty, tylko dwie z nich spełniły wszystkie warunki udziału w postępowaniu potwierdzone złożeniem załączników nr  4, 5,6 i 7 oraz co najmniej dwóch referencji. Ocenę merytoryczną oparto o dwa kryteria: cenę oraz okres gwarancji. Zadeklarowany okres gwarancji w obu przypadkach znajdował się w maksymalnym przedziale z tego tytułu Oferenci uzyskali po 20 punktów. Najkorzystniejszą cenę zaproponowała firma GB Firma Budowlana Andrzej Zając., która została wybrana jako najkorzystniejsza oferta. Jednak kwota zaproponowana przez Wykonawcę przewyższa środki przeznaczone przez Zamawiającego na realizację zadania z tego względu zgodnie z zapytaniem ofertowym zostanie podjęta próba negocjacji z wybranym Wykonawcą.

Część B
Na przedmiotowe zapytanie ofertowe część B wpłynęły trzy oferty, tylko jedna z nich spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu potwierdzone złożeniem załączników nr 4, 5,6 i 7 oraz co najmniej dwóch referencji. Ocenę merytoryczną oparto o dwa kryteria: cenę oraz okres gwarancji. Oferent zadeklarował okres gwarancji w maksymalnym przedziale z tego tytułu uzyskał po 20 punktów. Za najkorzystniejszą ofertę wybrano firmę BC PROGRES Bożena Chlebek. Jednak kwota zaproponowana przez Wykonawcę przewyższa środki przeznaczone przez Zamawiającego na realizację zadania z tego względu zgodnie z zapytaniem ofertowym zostanie podjęta próba negocjacji z wybranym Wykonawcą.

 

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/2023/PLGD:

Część A

1. Marcin Domański Sport-Bike ul. Łodygowa 27 03-687 Warszawa NIP: 5361631351 na kwotę 81716,77zł. Oferta złożona za pomocą poczty elektronicznej w dn. 20-05-2023 g. 12:31
2. FHU Mega Andrea Andrzej Trybus ul. Szklarska 47, 38-400 Krosno NIP: 6842160919 na kwotę 105851,00zł. Oferta złożona za pomocą poczty elektronicznej w dn. 08-05-2023 g. 9:54
3. IMSTUDIO 33-300 Nowy Sącz ul. Grunwaldzka 178 NIP: 734-309-31-34 na kwotę 99600,00zł. Oferta złożona za pomocą poczty elektronicznej w dniu 22-05-2023 g. 07:52

Część B

1. Marcin Domański Sport-Bike ul. Łodygowa 27 03-687 Warszawa NIP: 5361631351 na kwotę 89886,06zł. Oferta złożona za pomocą poczty elektronicznej w dn. 20-05-2023 g. 12:31
2. FHU Mega Andrea Andrzej Trybus ul. Szklarska 47, 38-400 Krosno NIP: 6842160919 na kwotę 136039,00zł. Oferta złożona za pomocą poczty elektronicznej w dn. 08-05-2023 g. 9:54
3. IMSTUDIO 33-300 Nowy Sącz ul. Grunwaldzka 178 NIP: 734-309-31-34 na kwotę 149400,00zł. Oferta złożona za pomocą poczty elektronicznej w dniu 22-05-2023 g. 07:52

Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru.
Część A
Na przedmiotowe zapytanie ofertowe część A wpłynęły trzy oferty, tylko dwie z nich spełniły wszystkie warunki udziału w postępowaniu potwierdzone złożeniem załączników nr 3, 4, 5 i 6 oraz co najmniej jednej referencji. Ocenę merytoryczną oparto o dwa kryteria: cenę oraz okres gwarancji. Oferenci wskazali okres gwarancji dłuższy niż minimalny 24 miesięcy z tego względu otrzymali punkty w przedmiotowym kryterium. Najkorzystniejszą cenę zaproponowała firma Marcin Domański Sport-Bike. Po zsumowaniu punktów za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Marcin Domański Sport-Bike

Część B
Na przedmiotowe zapytanie ofertowe część A wpłynęły trzy oferty, tylko dwie z nich spełniły wszystkie warunki udziału w postępowaniu potwierdzone złożeniem załączników nr 3, 4, 5 i 6 oraz co najmniej jednej referencji. Ocenę merytoryczną oparto o dwa kryteria: cenę oraz okres gwarancji. Oferenci wskazali okres gwarancji dłuższy niż minimalny 24 miesięcy z tego względu otrzymali punkty w przedmiotowym kryterium. Najkorzystniejszą cenę zaproponowała firma Marcin Domański Sport-Bike. Po zsumowaniu punktów za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Marcin Domański Sport-Bike

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 280

Konsultacje zmian w LSR...
Opublikowano: 15 września 2023

Szanowni Państwo, w związku z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju konieczna była aktualizacja kwot w budżecie oraz przeniesie...

ZAPROSZENIE NR 1/2023/PGPS do...
Opublikowano: 14 września 2023

W związku z realizacją projektu współpracy pn. „Podhale–Gorce–Pieniny–Spisz – rozwój oferty wspólnej turystyki rowerowej” w ramach...

ZAPROSZENIE NR 2/2023/PGPS do...
Opublikowano: 14 września 2023

W związku z realizacją projektu współpracy pn. „Podhale–Gorce–Pieniny–Spisz – rozwój oferty wspólnej turystyki rowerowej” w ramach...

Nabór 3/2023 – Tworzenie...
Opublikowano: 4 września 2023

Nabór nr 3/2023, opublikowany dnia 04.09.2023 r....