Wyniki oceny operacji z naboru 8.2018 oraz oceny operacji własnej LGD

W dniu 29.10.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD w sprawie oceny operacji złożonych w naborze 8/2018 oraz oceny i wyboru operacji własnej LGD w ramach przedsięwzięcia 2.2.2.

Dokumenty z posiedzenia Rady do pobrania:

Protokół z posiedzenia Rady LGD w dniu 29.10.2018

Listy operacji nabór 8.2018