WYNIKI NABORU na stanowisko Specjalista ds. projektów i administracji

Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania informuje, że nabór na wolne stanowisko pracy w Podhalańskiej LGD trwający w dniach 12.10.2021 do 22.10.2021 został zakończony, w wymaganym terminie wpłynęła jedna aplikacja.

Kandydatka spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze i pozytywnie przeszła rozmowę kwalifikacyjną i zostanie z nią podpisana umowa o pracę:

Magdalena Chorąży/ zam. Nowy Targ

GRATULUJEMY

Zarząd Stowarzyszenia

Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania