Współpracujesz z wolontariuszami? Weź udział w konkursie Barwy Wolontariatu!

Szanowni Państwo,

Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie działające przy Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych w imieniu Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce zaprasza do zgłaszania kandydatur wolontariuszy do konkursu „Barwy Wolontariatu”.

Konkurs „Barwy Wolontariatu” odbywa się w tym roku po raz trzynasty. Stwarza okazję, aby w sposób szczególny podziękować wolontariuszom, na co dzień współpracującym z organizacjami pozarządowymi, placówkami publicznymi i osobami prywatnymi. Organizując konkurs zależy nam, aby pokazać wielobarwność działań społecznych i aktywność wolontariuszy, którzy są obecni niemalże we wszystkich sferach życia społecznego. Rozstrzygnięcie wojewódzkiego etapu konkursu nastąpi podczas uroczystej Gali Wolontariatu w listopadzie, która jest częścią projektu „Wolontariat ma sens” realizowanego przez Stowarzyszenie Sursum Corda, Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych oraz SPES.

W załączeniu przesyłamy Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu upływa 20 października 2013 (decyduje data wpływu zgłoszenia).

Zgłoszenia z terenu województwa małopolskiego należy przesyłać:

– mailowo: krakow@wolontariat.org.pl  

– faksem: 12 412 15 24

– pocztą: Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie ul. Krasickiego 18/Ip 30-503 Kraków

– dostarczyć osobiście do Regionalnego Centrum Wolontariatu w Krakowie.

 

Patronat Honorowy: Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego

Patronat Honorowy: Jerzy Miller – Wojewoda Małopolski

 

Zapraszamy do przesyłania kandydatur wolontariuszy!

 

Bartosz Rodacki

Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie

przy Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych

ul. Krasickiego 18, 30-503 Kraków

tel. / fax 12/ 418 00 77, 12/ 412 15 24

NIP 9452102152; REGON 120665488

KRS 0000301501

www.bis-krakow.pl

Należymy do Sieci SPLOT