W nowy rok wkraczamy z odnowionym LOGO Podhalańskiej LGD

Prezentujemy nasze odnowione LOGO, zostało znacznie uproszczone i unowocześnione, ale nie brakuje elementu parzenicy z poprzedniego projektu.

Równocześnie informujemy że zostały zaktualizowane Indywidualne zasady w zakresie promocji projektów dofinansowanych z EFRROW

szczegóły i wzór tablicy informacyjnej dla beneficjentów zamieściliśmy pod adresem:

https://podhalanska.pl/logotypy-informowanie/

https://podhalanska.pl/logotypy-informowanie/