V Europejskie Targi Produktów Regionalnych

Zapraszamy na V Europejskie Targi Produktów Regionalnych-European Fair of Regional Products na Dolną Rówień Krupową w dniach 10-17 sieprnia. My też tam będziemy!