UWAGA BENEFICJENCI! ZMIANA WNIOSKU DLA MAŁYCH PROJEKTÓW

Zmienił się formularz wniosku dla działania Małe Projekty, który jest do pobrania na stronie:

Dokumenty obowiązujące dla naborów, które rozpoczynają się po 4 maja 2014 r: Wniosek o przyznanie pomocy/z8 (aktualizacja z 15 lipca 2014 r.) –  pobierz 

http://www.fundusze.malopolska.pl/prow/Strony/dokumentacja_aplikacyjna.aspx