TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW- wykończenie i wyposażenie budynku pensjonatowego

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW- : Podniesienie konkurencyjności i zwiększenie zatrudnienia poprzez wykończenie i wyposażenie budynku pensjonatowego
Beneficjent: Łukaszczyk Małgorzata, Poronin
Wysokość dofinansowania: 170235,50zł

 

mid_3f3b75ba6e3a5e5ad9c7e46ef8298a8a