Read More

Zapytanie ofertowe

UWAGA – termin składania ofert na poniższe zapytanie został wydłużony do poniedziałku tj. 22.08.2016 r. W imieniu Małopolskiej Sieci LGD, zapraszamy Państwa do złożenia ofert na usługę w zakresie udostępnienia systemu informatycznego – internetowego mobilnego, przeznaczonego na ogłaszanie konkursów i realizację zadań związanych z przyjmowaniem wniosków na realizację operacji w ramach naboru wniosków, z ich […]

Read More

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalista ds. projektów

Zarząd Podhalańskiej LGD informuje, że procedura naboru na wolne stanowisko pracy w Podhalańskiej LGD – stanowisko specjalista ds. projektów została zakończona w dniu 07.06.2016 r. Jedna kandydatka spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze i pozytywnie przeszła rozmowę kwalifikacyjną: Imię i nazwisko / miejscowość zamieszkania: Zofia Mikicka / zam. Nowa Biała

Read More

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY D/S PROJEKTÓW

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Zarząd Stowarzyszenia Podhalańska Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Poroninie ul. Józefa Piłsudskiego 2, e-mail: info@podhalanska.pl ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Specjalista do spraw projektów 1.Wymiar czasu pracy: pełny etat 2.Miejsce wykonywania pracy: Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 308 – siedziba biura PLGD 3.Wymagane kwalifikacje na […]

Read More

Nowe Biuro PLGD

Szanowni Państwo W ostatnich tygodniach zmieniliśmy dotychczas użytkowany lokal w Murzasichlu w budynku OSP  na nowe, przestronne biuro.  Nowe biuro PODHALAŃSKIEJ LGD jest zlokalizowane na terenie Gminy Biały Dunajec  ul. Jana Pawła II 308. Adres siedziby Stowarzyszenia i adres korespondencyjny nie są tożsame, dlatego prosimy o adresowanie korespondencji na w/w adres, co pozwoli nam na […]