Szkolenie dla Rady i pracowników Biura LGD

W dniu 27 lipca 2017 roku w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie odbyło się szkolenie dla członków Rady i pracowników Biura Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania. Celem szkolenia było zapoznanie zarówno członków organu decyzyjnego (Rady) jak również pracowników Biura z tematyką dotyczą projektów grantowych oraz innych, od procesu naboru, poprzez ocenę i wybór grantów oraz projektów innych, aż do etapu rozliczania, monitorowania i kontroli realizacji grantów. Szkolenie poprowadziła Pani Marzena Cieślak – ekspert ds. wdrażania podejścia LEADER w ramach PROW 2014-2020.

Zakres szkolenia obejmował następujące zagadnienia:

  • Omówienie procedur naboru i oceny projektów
  • Omówienie zgodności projektów z LSR
  • Omówienie zgodności projektów z lokalnymi kryteriami wyboru
  • Zajęcia warsztatowe. Ocena przykładowych wniosków, prezentacja systemu lgd.witkac.pl

 

W efekcie, członkowie Rady jak również pracownicy Biura otrzymali syntetyczną wiedzę na temat przebiegu całego procesu dotyczącego projektó20707653_10207554779147156_1002352563_n 20727310_10207554779267159_586852773_o 20746779_10207554779227158_199025669_o 20751348_10207554779747171_63364536_n 20771889_10207554779787172_258991065_ow grantowych oraz innych.