Szczegółowy program szkolenia 18.03.2019

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń na szkolenie w dniu 18.03.2019 r. A oto szczegółowy harmonogram dla uczestników zgłoszonych:

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów konkursów planowanych przez Podhalańską LGD w 2019 r.

Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 310, 18 marca 2019 r. , godz. 15:00 – 20:30

 

15:00 – 15:50 Wstęp do szkolenia

Zasady aplikowania o dofinansowanie w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w kontekście zobowiązań umowy przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji.

15:55 – 16:00 Przerwa kawowa
16:00 – 17:00 Zasady formalne aplikowania o Premię na rozpoczęcie działalności gospodarczej, niezbędne dokumenty do złożenia i załączniki. Wniosek o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, w kontekście zgodności z LSR, zgodności z kryteriami wyboru i spójności dokumentacji.
17:00 – 17:10 Przerwa kawowa
17:10 – 18:45 Omówienie  biznesplanu  jako załącznika obowiązkowego do wniosku na podejmowanie działalności gospodarczej oraz rozwijanie działalności gospodarczej w kontekście zgodności z kryteriami wyboru i zapisami we wniosku i załącznikach oraz zobowiązań umowy.
18:45 – 18:50 Przerwa kawowa
18:50 – 20:30 Zasady formalne aplikowania o dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej, niezbędne dokumenty do złożenia i załączniki.

Wniosek o przyznanie pomocy w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, w kontekście zgodności z LSR, zgodności z kryteriami wyboru i spójności dokumentacji.

Pytania i odpowiedzi, zakończenie szkolenia

 

Ramowy program szkolenia może ulec zmianom w zależności od zgłaszanych w trakcie szkolenia potrzeb uczestników lub konieczności omówienia istotnych kwestii nieujętych w programie.

Harmonogram szkolenia_18.03.2019