„Start gospodyń wiejskich” Poronin 25.07.2014 r.

Program Seminarium dot. organizacji i wsparcia finansowego stowarzyszeń kobiet wiejskich –

 „Start gospodyń wiejskich”
Poronin 25.07.2014 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Poroninie, ul. Józefa Piłsudskiego 2

13.00 – 14.00

Rejestracja uczestników

14.00 – 14.05

Urszula Nowogórska – Członek Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego III kadencji

Otwarcie spotkania i przywitanie gości

14.05 – 15.20

Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego

Wsparcie samorządu województwa małopolskiego dla kół gospodyń wiejskich

15.20 – 15.30

Przedstawiciele Lokalnych Grup Działania:

„Podhalańska LGD”

„Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy”

Działalność LGD– możliwość pomocy dla nowych stowarzyszeń

15.30 –16.20

Czesława Wojewodzic -Prezes Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Andrychowie

Działalność stowarzyszeń gospodyń w Województwie Małopolskim – dobre praktyki

16.20 – 17.00

Urszula Nowogórska – Członek Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego III kadencji

Droga do utworzenia stowarzyszenia gospodyń wiejskich. Małe granty dla gospodyń wiejskich.

17.00 – 17.30

Dyskusja