Seminarium powiatowe „Start Gospodyń Wiejskich”

ZAPROSZENIE

 

          Województwo Małopolskie we współpracy z Lokalnymi Grupami Działania oraz Powiatowymi Zespołami Doradztwa Rolniczego rozpoczęło realizację projektu skierowanego do Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Małopolski. Jego pierwszym etapem będą seminaria powiatowe poświęcone m.in. możliwym formom wsparcia dla KGW.

          W związku z tym chciałbym serdecznie zaprosić na Seminarium powiatowe dotyczące organizacji i wsparcia finansowego stowarzyszeń kobiet wiejskich – „Start Gospodyń Wiejskich”, które odbędzie się  w dniu  25.07. 2014 r. o godzinie 14.00

w Sali GOK w Poroninie.

Podczas spotkania omawiane będą zagadnienia dotyczące zakładania i prowadzenia stowarzyszenia, jako narzędzia umożliwiającego korzystanie ze środków publicznych, dzięki którym wzrośnie efektywność prowadzonych działań gospodyń wiejskich na rzecz lokalnej społeczności.

Z reprezentacją KGW z terenu powiatu  spotkają się m.in. przedstawiciele dobrych praktyk, co – mam nadzieję ‑ umożliwi przedstawienie i przedyskutowanie wielu zagadnień zarówno pod kątem teoretycznym, jak i praktycznym.

Raz jeszcze serdecznie zapraszam na spotkanie mając nadzieję na liczną obecność przedstawicieli KGW i wierząc, że zaproponowana inicjatywa pozytywnie wpłynie na działalność kół w całym regionie.

 

ul. Basztowa 22

31-156 Kraków

 

Adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków