Ruszył Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, iż 1 sierpnia br. Fundacja Rozwoju Regionu Rabka rozpoczęła we współpracy realizację projektu pn. Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański.

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, wraz z czterema małopolskimi organizacjami, posiada status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, a prowadzony projekt daje możliwość świadczenia usług na rzecz wielu podmiotów: m.in. gmin, społeczności lokalnych, przedsiębiorców działających w sferze ekonomii społecznej, osób chcących założyć przedsiębiorstwo społeczne. Oferowane wsparcie ma na celu aktywizację lokalnych społeczności w zakresie rozwoju i budowy partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Priorytetem jest przekazanie lokalnym liderom wiedzy potrzebnej do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego poprzez m. in. szkolenia, warsztaty, doradztwo Wsparcie uzyskają także osoby chcące nabyć kwalifikacje zawodowe niezbędne do pracy w przedsiębiorstwie społecznym. Środki finansowe będą również przeznaczone na utworzenie nowych miejsc pracy w takich przedsiębiorstwach, jak i na wsparcie pomostowe dla przedsiębiorstw utworzonych w ramach projektu.

Uruchomiony OWES tworzą:

 • Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie – Lider Projektu
 • Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
 • Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego
 • Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych „Cumulus”

W ramach projektu – dostęp do wsparcia w postaci:

 • inkubatora, w którym będą Państwo mogli prowadzić swoją działalność
 • animacji środowisk lokalnych
 • Doradztwa Kluczowego
 • szkoleń „Liderów Aktywności Społecznej”
 • grantów na rozwój Ekonomii Społecznej do 10 tys. złotych
 • szkoleń z zasad zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej
 • szkoleń z zasad zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw społecznych wraz z doradztwem z zakresu pisania biznesplanu
 • dotacji na utworzenie przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych, w wysokości około 20 tys. złotych
 • wsparcia pomostowego do wysokości 1850 zł miesięcznie na członka spółdzielni socjalnej w nowo utworzonych przedsiębiorstwach społecznych
 • szkoleń zawodowych dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej
 • wizyt studyjnych
 • audytów: finansowego, prawnego, biznesowego, marketingowego
 • doradztwa specjalistycznego prawnego i biznesowego
 • usług księgowych i marketingowych
 • coachingu
 • szkoleń wyjazdowych z zakresu zagadnień związanych z prowadzeniem podmiotów ekonomii społecznej

PROJEKT REALIZOWANY JEST OD 1.08.2016 DO 31.07.2019.

KONTAKT:

 • Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
 • Orkana 16 b, 34-700 Rabka-Zdrój

Biuro czynne: pon.-pt. w godz. 8:00-16:00

Tel. 18-26-77-739 w. 32

e-mail: mwozniak@frrr.pl

www.frrr.pl

Osoba do kontaktu: Magdalena Woźniak

Do pobrania:

Ekonomia społeczna – korzysci

Informacja o OWES

Informacja o projekcie szczegółowa

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka realizuje w partnerstwie projekt „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański” dofinansowany z Funduszy Europejskich w wysokości 4 264 966,23 PLN