Rozwój działalności gospodarczej i wzrost konkurencyjności firmy TRANSKOP