logo
logo
logo
logo

Rozeznanie cenowe na organizację szkoleń oraz warsztatów.
Opublikowano: 25 lipca 2022

Zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone w rozeznaniu warunki do składania ofert na organizację szkoleń oraz warsztatów w ramach projektu współpracy „Dizajn a wzory regionów” stanowiącej przedmiot niniejszego rozeznania.

 

I. Podmiot Zamawiający:
Podhalańska Lokalna Grupa Działania z siedzibą ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-520 Poronin;
Biuro/adres do korespondencji: ul. Orkana 37c, 34-424 Szaflary,
Tel. 18-20-11-543, e-mail: info@podhalanska.pl, www.podhalanska.pl;
KRS: 0000250669, REGON: 120228552, NIP: 7361635769

II. OPIS PRZEDMIOTU zapytania:
Celem przedsięwzięcia jest wzmacnianie lokalnej tożsamości poprzez wskrzeszenie tradycji rękodzielniczych w tym: tkackich, drzewiarskich, metaloplastycznych oraz wykorzystanie ich we współczesnych interpretacjach, w ramach projektu współpracy „Dizajn, a wzory regionów”
1. Organizacja wstępu inaugurującego zadanie z udziałem regionalistów i etnologów – wystąpienia na temat tradycji rękodzielniczych na Podhalu (wydarzenie otwarte dla uczestników projektu, innych mieszkańców PLGD oraz zaproszonych gości czas trwania wydarzenia 3 godz.). Zamawiający zapewnia salę oraz poczęstunek dla uczestników wydarzenia.
2. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu nowoczesnych trendów projektowania graficznego czas trwania 3 godziny. Zamawiający zapewnia salę oraz poczęstunek dla uczestników wydarzenia.
3. Przeprowadzenie warsztatów rękodzielniczych:
– dziewiarskich – z zakresu haftu i tkania
– drzewiarskich – z zakresu rzeźby i wyrobów użytkowych
– metaloplastyki
(cena powinna zawierać materiał i narzędzia niezbędne do przeprowadzenia warsztatów oraz opiekę superwizjara warsztatów. Zamawiający zapewnia salę oraz poczęstunek dla uczestników warsztatów).
Terminarz:
I miesiąc (4 tygodnie): 3 razy w tygodniu po 3 godziny (36godzin)
II miesiąc (4 tygodnie): 3 razy w tygodniu po 3 godziny (36godzin)
III miesiąc(4 tygodnie): 3 razy w tygodniu po 4 godziny (48godzin)
W sumie 120 godzin warsztatowych.
4. Przeprowadzenie szkolenie dla partnerów projektu (Stowarzyszenie Kraina św. Anny), które zawierać będzie rys historyczny rzemiosła na Podhalu, czas szkolenia ok. 3 godzin. Szkolenie stanowić będzie wprowadzenie do wizyty objazdowej w regionalnych warsztatach rzemieślniczych na terenie Podhalańskiej LGD, podczas której Wykonawca zapewni obecność przewodnika.
5. Opracowanie publikacji na temat zadania, zwierającej: zarys historyczny tradycji rękodzielniczych na Podhalu z trzech dziedzin, które były przedmiotem zadania. Autorami teksu powinni być etnolog , regionalista. Publikacja powinna zawierać dokumentację zdjęciową zadania (warsztatów), reportażu z realizacji zadania, charakter publikacji- KATALOG SZYTY, ilość stron: 24, Format 210x210mm. Cena zawiera opracowanie graficzne publikacji, korektę językowa oraz przygotowanie do druku

III. Termin i miejsce złożenia oferty:
Oferty można składać do 02.08.2022r. do godz. 10:00 na adres mailowy info@podhalanska.pl, osobiście w biurze PLGD (34-424 Szaflary) lub telefonicznie pod numerem kontaktowym: 18-20-11-543

IV. Osoba uprawniona do kontaktu:
Magdalena Chorąży – specjalista ds. projektów i administracji

V. Termin wykonania zamówienia: sierpień/grudzień 2022

VI. Kryteria wyboru oferty:
1. Kryterium formalne- złożenie oferty w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu według wzoru stanowiącego zał. 1 do niniejszego rozeznania
2. Kryterium merytoryczne – cenna brutto (najniższa)

VII. Klauzule rozeznania cenowego:
1. Stowarzyszenie dokona wyboru wykonawcy na podstawie złożonych ofert.
2. Stowarzyszenie zastrzega możliwość zmiany ilości, terminów bądź rezygnacji z rozeznania bez podania przyczyny
3. Niniejsza informacja nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy PZP. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozeznanie rynku.

 

Załączniki:

ROZEZNANIE CENOWE nr 2 – szkolenia

zał. nr 1 formularz ofertowy

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 61

Inauguracja Projektu „Di...
Opublikowano: 28 lipca 2022

Serdecznie zapraszamy na inaugurację projektu pn. "Dizajn, a wzory regionów". Projekt realizowany będzie we współpracy ze Stowarzy...

XIX DUNAJECKIE GRANIE...
Opublikowano: 7 lipca 2022

Już w niedziele 10 lipca zapraszamy wszystkich na jedyną i najlepszą imprezę sportową pod patronatem Tatrzańskich Wici, coroczne D...

Podpisanie umowy – wspar...
Opublikowano: 22 czerwca 2022

...

KONSULTACJE ZMIAN W LSR –...
Opublikowano: 9 czerwca 2022

Szanowni Państwo, w związku z zaistnieniem konieczności aktualizacji LSR w zakresie poddziałania 1.1.1. , Zarząd PLGD przygotow...