Relacja z przeprowadzonych spotkań informacyjnych i szkolenia przed konkursami w 2017 r.

W dniu 4 kwietnia 2017 r. odbyło się ostatnie spotkanie informacyjne z zakresu projektów grantowych, innych oraz własnych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Łącznie w okresie od 29 marca do 4 kwietnia 2017 r. w 5 spotkaniach informacyjnych (w każdej gminie członkowskiej LGD) wzięło udział 39 potencjalnych Beneficjentów.

W dniu 6 kwietnia 2017 r. odbyło się szkolenie z zakresu wypełniania wniosków o dofinansowanie projektów grantowych, innych/własnych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. W szkoleniu wzięło udział 15 potencjalnych Beneficjentów.

Informujemy również, iż wszystkie osoby zainteresowane doradztwem w ramach projektów grantowych, innych/własnych zapraszamy na indywidualne konsultacje do Biura Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00. Kontaktować się z nami można również mailowo info@podhalanska.pl  lub telefonicznie 18 20 11 543.

Szczegółowe informacje nt. oferowanego wsparcia, kryteriów oceny projektów, procedur, przepisów prawnych  znajdują się również na naszej stronie internetowej, w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Podhalańskiej LGD na lata 2014-2020, dostępnych  w zakładce PROW 2014-2020.

Prezentacja – ze spotkań

17618947_1331982863537975_582326630_n 17619050_1331982746871320_767076240_n 17619246_1331982736871321_1336052054_n